Kontaktforum FAS (faglig-administrativt støttesystem)

Kontaktforum FAS (faglig-administrativt støttesystem)

Kontaktforum faglig-administrativt støttesystem (FAS) ledes av sentralstyremedlem Ida Næss Hjetland, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Medlemmer kontaktforum faglig-administrativt støttesystem

Ida Næss Hjetland

Leder Kontaktforum FAS

Sheila Vaage Benestad

Representant fylkeslag, Agder

Charlotte Hemmingsen

Representant fylkeslag, Troms og Finnmark

Frank Harald Hansen

Representant fylkeslag, Vestland

Torill Beitdokken

Representant fylkeslag, Innlandet

Gro Liljedahl Nærø

Representant fylkeslag, Møre og Romsdal

Rakel Merete Hunstad

Representant fylkeslag, Nordland

Eirik Bäcklund

Representant fylkeslag, Oslo

Jon Eirik Næsheim

Representant fylkeslag, Rogaland

Hege Sletvold Slørdahl

Representant fylkeslag, Trøndelag

Øyvind Lohne

Representant fylkeslag, Vestfold og Telemark

Nina Therese Jacobsen

Representant fylkeslag, Viken

Torill Sælen

HTV - Bufetat

Olaug Marie Myklebust

HTV - Statped

Jo Vegar Dahlen

HTV - Nav

Kontaktpersoner i sekretariatet

Hildegunn Øye

Hildegunn Øye

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon samfunn og analyse

Guro Hovde

Fagperson. Seniorrådgiver, seksjon utdanning og forskning