Kontaktforum barnehage

Kontaktforum barnehage

Kontaktforum barnehage ledes av sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Medlemmer kontaktforum barnehage

Ann Mari Milo Lorentzen

Leder, kontaktforum barnehage

Renee Christin Røyneland

Representant fylkeslag, Agder

Isabelle Hansen Wesmajervi

Representant fylkeslag, Finnmark

Kristine Berdal

Representant fylkeslag, Hordaland

Bente Kampesveen

Representant fylkeslag, Innlandet

Mari Jensen Otnes

Representant fylkeslag, Møre og Romsdal

Kristin Brattli Grindstad

Representant fylkeslag, Nordland

Stine Sund

Representant fylkeslag, Oslo

Kari Holmøy

Representant fylkeslag, Rogaland

Anita Holm Cirotzki

Representant fylkeslag, Sogn og Fjordane

Lene Kristin Berglund

Representant fylkeslag, Troms

Ann-Kathrin Mulstad

Representant fylkeslag, Trøndelag

Monica Undseth

Representant fylkeslag, Vestfold og Telemark

Cecilie Ringnes

Representant fylkeslag, Viken

Line Alvheim Elmore

HTV - Kanvas

Paul Bentsen

HTV - Espira

Kontaktpersoner sekretariatet

Anja Aamodt

Anja Aamodt

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon juridiske spørsmål

Morten Solheim

Fagperson. Seniorrådgiver, seksjon utdanning og forskning