Fondsstyre

Fondsstyre

Utdanningsforbundets fondsstyre består av sju medlemmer som oppnevnes av sentralstyret og er ansvarlig overfor dette. Sentralstyret skal være representert i fondsstyret.

Medlemmer i fondsstyret

Gunn Marit Haugsbø

Leder

Reidun Blankholm

Medlem

Tor Reinhardt Hansson

Medlem

Gunn Lisbeth Nordstrøm

Medlem

Rannveig Theisen

Medlem

Hege Elisabeth Valås

Medlem