Vervekampanje: Verv en venn, få vervepremie!

Vi fortsetter vervekampanjen ut september. Du får nyttige vervepremier som takk for at du verver, og de du verver får en velkomstgave. Sammen bidrar dere begge til et sterkere fellesskap.

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening, og den klart største for de som jobber med utdanning.

Bli med å styrke laget og fellesskapet

Vi ønsker likevel å bli større, nettopp fordi det gir oss enda større tyngde når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres.

Vervekampanjen varer ut september, og er en fortsettelse fra kampanjen i april, mai og juni. Men det blir noen endringer for å forbedre mulighetene for de av oss som er med på kampanjen:

Kampanjen er fortsatt todelt:

  1. Alle nye medlemmer får en velkomstgave. Denne velger du ved å logge deg inn på Min side etter at medlemskapet er blitt godkjent. 
  2. Alle som verver nye, yrkesaktive medlemmer får vervepremie etter kampanjen i oktober. Jo flere nye medlemmer du verver, jo flere og bedre premier får du. Har du vervet i april eller mai, vil du fortsette på «premiestigen». 
Verv én: drikkeflaske. Verv to: sekk og drikkeflaske. Verv tre: turbestikk, sekk og drikkeflaske. Verv fire: matboks, turbestikk, sekk og drikkeflaske. Verv fem: termokopp, matboks, turbestikk, sekk og drikkeflaske.

Du verver enkelt via Min side og funksjonen Verv en venn (innlogging). Her kan du sende enten SMS eller mail til den du ønsker å verve. Ved å bruke denne funksjonen sikrer du riktig registrering av deg som verver.

Spørsmål og svar om kampanjen:

  1. Tenk på hvorfor du er medlem, og bruk argumentene i samtalen.
  2. Spør hva som er viktig for den du vil verve. Ofte viser det seg å være det samme som vi jobber for i Utdanningsforbundet.
  3. Flere medlemmer gjør oss enda sterkere i tarifforhandlingene og når vi er i konflikt.

Plakater du kan henge opp

verveplakat Last ned eller bestill
Verv en venn plakat som ble brukt i vervekampanje april og mai 2022 Last ned eller bestill

Det er to måter du kan bli registrert på som verver:

  1. Du kan sende SMS eller mail via funksjonen Verv en venn på Min side. SMS eller mail sendt herfra sikrer automatisk registrering av deg som verver hvis den du verver bruker tilsendt lenke.
  2. De som melder seg inn i Utdanningsforbundet ved å bruke innmeldingsskjema vil få mulighet til å fylle inn navnet og telefonnummeret til den som har vervet dem.

    NB! Vervingen blir ikke registrert dersom det legges inn feil telefonnummer. Det tryggeste er derfor å bruke Verv en venn-funksjonen.

Du får vervepremie for alle nye yrkesaktive medlemmer du verver. Dette vil som oftest være kollegaer som har godkjent, pedagogisk utdanning. Jo flere nye medlemmer du verver, jo flere og bedre premier får du. Du får ikke vervepremie for å verve studenter eller pensjonister.

Utdanningsforbundet har tidligere vedtatt det vi kaller "God vervepraksis":

God vervepraksis

De forskjellige forbundene er stort sett tjent med å samarbeide og stå samlet overfor arbeidsgiver i forhandlinger og drøftinger. Det fordrer vilje til samarbeid, vilje til å finne gode kompromisser og det fordrer at man ikke «tråkker i hverandres bed».

Det har i mange år vært enighet om at Utdanningsforbundet ikke forsøker å verve medlemmer organisert i andre fagforeninger. Vår vervevirksomhet legger denne forståelsen til grunn i det arbeidet vi skal gjøre.

Utdanningsforbundet vil ikke ta del i «medlemsfisking» fra andre organisasjoner. I stedet vi vil være offensive i vår vervevirksomhet, og ønsker å verve personer som ikke er organisert eller andre som oppsøker informasjon fra eller om Utdanningsforbundet.

Husk å være inkluderende 

God vervepraksis betyr ikke at vi skal være avvisende ovenfor potensielle medlemmer som ønsker å være medlem. Har du kolleger som er nysgjerrige, oppsøker deg om medlemskap eller som vurderer å skifte forbund, skal vi være informerende og inkluderende. 

Prøv å være behjelpelig med innmelding, og send vedkommende en SMS eller epost fra Verv en venn på Min side.