Lærerrommet: ChatGPT, trussel eller mulighet for skolen?

Skal lærere frykte teknologi basert på kunstig intelligens som Chat GPT og liknende verktøy? Eller kan det også gi muligheter i undervisningen og for elevene?

Hør episode 102 av Lærerrommet direkte her:

Episode 102: ChatGPT, trussel eller mulighet for skolen?

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify


Her kan du lese mer om Lærerrommet, og høre alle episodene.

– Hjelpemiddel 

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lærer Gunnulv Hellesylt ved Lillestrøm videregående skole og Siv Sørås Valand, lektor ved Sandvika videregående skole. De har deltatt med hver sine synspunkter i debatten rundt ChatGPT, en debatt som dreier seg om alt fra elevenes juks til hvilke retningslinjer som bør komme.

Hellesylt forteller i episoden hvordan han har introdusert elevene sine for teknologien og også om hvordan han har brukt den i undervisningen. Læreren mener skolen må tilpasse seg dette på samme måte som den har lært seg å leve med kalkulatoren, internett og google.

– Man må være kritisk, det er kjempeutfordringer. Og man må ikke omfavne dette på den måten som man i sin tid omfavnet nettbrett – uten en pedagogisk strategi, mener medielæreren.

– Samtidig kommer det til å være et hjelpemiddel og vi må forholde oss til det på godt og vondt. Det kan gi elevene økt kompetanse, men kan også brukes til mye negativt.

–  Plagiering

Valand leder Landslaget for norskundervisning, og har skrevet en bekymringsmelding til stortingspolitikerne om konsekvensene Chat GPT kan få for elevene i skolen.

– Bekymringen er at det kan bli vanskelig å ivareta elevenes øving i skriving og skriveferdigheter, at det kan undergrave en del elevers trening i å skrive. Ikke alle, men noen, mener Valand.

Hun viser til at man i norskfaget lenge har hatt utfordringer med med oversetterprogrammer og plagiering.

– Mange elever er veldig stressa og har mye press på seg, og kan bli presset til å velge uheldige snarveier. Slik har det vært lenge. Så jeg ser på dette som et nytt steg i den samme rekken av problemer, sier Valand, og understreker at hun ikke på noen måte er mot verken teknologi eller kunstig intelligens.

Lærerrommet-samtalen dreier seg også blant annet om hvordan vurderingspraksis og elevenes selvstendighet og kreativitet kan komme til å bli påvirket av mer bruk at kunstig intelligens, slik gjestene ser det. Og kan eller kan ikke denne teknologien bli en hjelp til en bedre faglig forståelse?

Her kan du lese mer om Lærerrommet, og høre alle episodene.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle publiserte episoder så langt.