Dette skjer under Arendalsuka

14.–18. august samles stort og smått av norsk samfunnsliv til debatt og samtale i Arendal. Her er din guide til arrangementer der Utdanningsforbundet deltar.

Til sammen er det over 1700 arrangementer å velge mellom, og en god del vil være tilgjengelig via streaming og/eller opptak. Gå inn på nettsidene til Arendalsuka og søk i programmet. Der kan du filtrere på dager og temaer som opptar deg. 

Lekens plass i skolen

Onsdag 16. august, kl. 15:00–16:15

Arrangører: Utdanningsforbundet og Universitetet i Agder.

Arrangementet streames.

Hvorfor er lek viktig for barn? Kan og bør leken få mer plass i skolen?

De siste årene har det vært diskusjoner både i mediene og på Stortinget om skoletilbudet til våre førsteklassinger er godt nok. Både forskere, skolefolk og politikere har advart om at skolehverdagen til de yngste elevene har for mye fag og stillesittende aktiviteter, og for lite lek og fysiske utfordringer.

Det blir innlegg fra to forskere fra Universitetet i Agder og en rektor, etterfulgt av en politisk debatt med Steffen Handal og politiske representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Debattleder er journalist Aslak Bonde.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Interessert i tematikken? Les gjerne denne kronikken som står på trykk i Aftenposten.

En mer praktisk og motiverende ungdomsskole?

Mandag 14. august, kl. 14:00–14:45

Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA og OsloMet

Ikke avklart om det er streaming.

Ungdata viser at flere stadig flere av elevene på ungdomsskolen skulker og opplever skolen som kjedelig. Samtidig opplever mange elever skolen som stressende.

Det er tverrpolitisk enighet i at ungdomsskolen både skal endres og bli mer praktisk. Men hva betyr det egentlig at skolen skal være mer praktisk?
Hva mener elevene? Hva sier lærerne? Er en mer praktisk skole mulig? Og vil det ha noe å si for elevenes motivasjon?

Forsker Anders Bakken legger fram funn fra den siste Ungdata-rapporten. Utdanningsforbundets Elise Wedde presenterer vår rapport om en mer praktisk undervisning. Steffen Handal deltar i paneldebatten.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Utenforskap – en godt varslet katastrofe?

Tirsdag 15. august, kl. 14:45–15:30

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge

Arrangementet blir streamet direkte.

Til tross for bedre gjennomføring av videregående opplæring, opplever mange barn utenforskap. Det starter ofte tidlig i livsløpet, og er en strukturell utfordring som får store konsekvenser for barnet og samfunnet generelt.

Hvorfor har tidligere reformer ikke hatt betydning for de som virkelig opplever utenforskap? Hvor skal tidlig innsats begynne, og hva består den i? Hvilken barnehage og skole må vi utvikle for å hindre utenforskap?

Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Siri Skjæveland Lode deltar i panelsamtale med blant andre Barneombudet og Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Et prøvevelde?

Tirsdag 15. august, kl. 15:15–16:00

Arrangør: Lesesenteret og Universitetet i Stavanger

Dette er et todelt arrangement, der leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, deltar i de to debattene. Arrangementet blir streamet.

Første del av arrangementet handler om PIRLS 2021 og nedgangen i norske tiåringers leseferdigheter. Arrangøren ønsker å belyse hva som har skjedd, og gi svar på hvordan trenden kan snus. Hva må utdanningspolitikere og skolemyndigheter foreta seg nå, og hvilke råd kan gis til skoleeiere, skoleledere og lærerne?

Andre del handler om PISA og PIRLS, som Norge lenge har deltatt i. Dette er omfattende og kostbare undersøkelser. I Norge gjennomføres i tillegg nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk hvert år på 5., 8. og 9. trinn.

Hva har vi å lære av alle disse prøvene? Og trenger vi egentlig de internasjonale undersøkelsene i tillegg til de nasjonale prøvene? 

Steffen Handal deltar i panel sammen med blant andre Åse-Kari Hansen Wagner, professor og prosjektleder for PIRLS Norge, og tidligere utdanningsminister Kristin Clemet (Civita).

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Medlemsmøte hos Utdanningsforbundet Arendal

Tirsdag 15. august, kl. 17:00

Åpent medlemsmøte hos lokallaget i Arendal. Steffen Handal snakker til medlemmer om aktuelle saker. Velkommen!

Sted: Bendiksklev 6, 4836 Arendal

Kvalitet i skolen – er undervisningen god nok?

Onsdag 16. august, kl. 11:30–12:15

Arrangør: NordForsk, Nordisk ministerråd, Quality in Nordic Teaching (QUINT)

Kvalitet i utdanning og skole har vært et gjennomgangstema i den skolepolitiske debatten de siste årene. Det har handlet om kvaliteten på lærerutdanningen, kvaliteten på søkerne og ikke minst kvaliteten på undervisningen – det som faktisk skjer i klasserommet.

I denne panelsamtalen diskuteres kvaliteten på undervisningen og elevenes læring med utgangspunkt i nyere forskningsfunn fra norske og nordiske klasserom.

Steffen Handal deltar i panelsamtale sammen med representanter for elever, lærere, skoleeiere og forskere.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Er kommunene aktive arbeidsgivere?

Onsdag 16. august, kl. 13:00–14:00

Arrangør: Unio

Sted: I Unios telt ved Strand cafe, Nedre Tyholmsvei 6

Er kommunene godt nok rustet til å levere den kvaliteten på utdannings- og helsetjenester som innbyggerne kan forvente?

Hvordan jobber KS og regjeringen for å sette kommunene i stand til å sikre kommunene kvalifisert arbeidskraft for å løse sine lovpålagte oppgaver innen utdanning og helse?

Hva er de de ulike partienes/kommunenes plan for å beholde og rekruttere kvalifiserte lærere og nok sykepleiere?

Steffen Handal deltar i debatt sammen med blant andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund Silje Naustvik, KS-leder Gunn Marit Helgesen, og Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap).

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Spiller vi noen rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehagen?

Onsdag 16. august, kl. 09:30–10:30

Arrangør: Partnerskap mot mobbing

Hva kan egentlig styrer, eier- og myndighetsnivået gjøre for å bidra til trygge og gode barnehagemiljøer for alle barn? 

Mer informasjon finner du her.

Hvordan virker ungdomshjernen i et digitalt klasserom?

Onsdag 16. august, kl. 16:00–17:00

Arrangør: Partnerskap mot mobbing

Hvordan bygge et "vi" i et digitalt klasserom. Alle ungdommer har et behov for tilhørighet, en longing for belonging. Men hvordan fungerer egentlig ungdomshjernen i et digitalt klasserom? 

Mer informasjon finner du her.

Tillitsreformen – Kan vi tro på profesjonsutøverne?

Onsdag 16. august, kl. 10:15–10:55

Arrangør: Lærerprofesjonens etiske råd

Regjeringen har vedtatt en tillitsreform for offentlig sektor for å øke profesjonsfaglig innflytelse og styrke partssamarbeidet på arbeidsplassen, lokalt og nasjonalt. Hvor ble den av? Hva ble den til?

Mer informasjon finner du her.

Hvorfor vil ingen bli lærere om dagen?

Onsdag 16. august, kl. 13:15–14:00

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet

Søkertallene til lærerutdanningene stuper over hele landet. Hva kan vi gjøre for å sikre barna våre nok kompetente lærere?

Mer informasjon finner du her.