Lærerrommet: Utdanningsforbundet - historien, sakene, veien videre

Hvorfor var det, og er det, viktig å også synliggjøre profesjonspolitikk for Utdanningsforbundet? Hvorfor ble Utdanningsforbundet skapt for 20 år siden?

Hør Lærerrommets episode 92 direkte her:

Episode 92: Utdanningsforbundet - historien, sakene, veien videre

 

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Les mer om podkasten og hør alle episodene her.


Hvilken rolle spiller fagforeninger nå, og hvilken vei skal Utdanningsforbundet gå? Dette er også sentrale spørsmål inn i denne episoden, der det er blikk både innenifra og utenifra.
Gjestene er forfatter og leder for Manifest Tankesmie, Magnus Marsdal, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt Linn Therese Myhrvold i Utdanningsforbundet, Østre Toten og Jens Garbo, mangeårig politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.

Tariff og profesjonsstemmen

Det har gått over 20 år siden Lærerforbundet og Norsk Lærerlag slo seg sammen til Utdanningsforbundet. Garbo forteller at noe av bakgrunnen var tariffoppgjøret i 1998 som endte i streik for Lærerforbundet, men ikke for Norsk Lærerlag.
– Vi så behovet for å samle kreftene og komme oss ut av en situasjon der vi risikerte å stå opp mot hverandre i anliggender der i egentlig hadde felles interesser, sier Garbo.

Marsdal trekker i episoden først fram at det tariffpolitiske har vært en fordel for lærerne med sammenslåingen. Han synes profesjonsstemmen til Utdanningsforbundet har blitt tydeligere underveis. Det handler om å ta ansvar for kvaliteten og dessuten vise at man er et myndig fagfellesskap, sier han blant annet.

– Den jobben kan ikke slutte. Pedagogene har blitt trykket ned i forhold til den statusen de hadde før, de har blitt forsøkt redusert til utdanningsfunksjonærer, de blir møtt med disrespekt fordi det er offentlig sektor - og ikke konkurranse og marked. Det er en kamp å få respekt for pedagog-profesjonen, mener Marsdal som i både bøker og artikler har sett på både norsk utdanningspolitikk og fagforeningers rolle i samfunnet.

Alle medlemmene 

– Det er viktig å bruke medlemsmassen, tyngden og nedenifra-perspektivet, slik at det ikke er et toppsjikt av byråkrater, men de som har kunnskapen der ute i lokalsamfunnet når man går inn i det som regjeringen har varslet som en slags tillitsreform, sier Marsdal.

Samholdet og det å være flere, er det viktigste med å være fagorganisert, mener tillitsvalgt Myrhvold, som er opptatt av at både profesjonsbyggingen og lagbyggingen er viktige hovedfokus.

– Vi som står på gulvet, vi som står i klasserommet hver dag, det er vi som kan skole og barnehage, vi vet hva vi driver med og hva vi trenger for å lykkes i jobben, mener Myhrvold.

Hun minner om tidsaspektet som gjør at lærere i barnehage og skole ofte er fanget i hverdagen. Hun tror de siste to åra med pandemi også har fungert som en slags oppvekker.

– Hva som ligger i en tillitsreform er usikkert for oss også ennå, men at vi som står sammen med ungene må være med å fylle den med innhold, det er jeg helt sikker på, sier Myhrvold.

Garbo peker på at det å være lærer er å håndtere usikkerhet, og at det ikke finnes fasitsvar.

– Vårt siktemål er komplekse prosesser inne i unge mennesker og mellom unge mennesker for utvikling og læring. Da må vi vite hvem vi har med å gjøre, vi må greie å bedømme den samtiden vi lever i, hvilke inntrykk ellers disse unge menneskene er preget av når de er foran oss. Det er et digert analytisk prosjekt å fornemme de vesentlige tingene i en pedagogisk situasjon og trekke kloke beslutninger, mener Garbo.

– Den som skal arbeide med slik usikkerhet er jo nødt til å ha arenaer hvor vi deler våre erfaringer om dette, hvor vi hjelper hverandre til å utvikle klokt skjønn.

Hør på alle publiserte episoder av Lærerrommet her.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.


Du lese mer om Lærerrommet og høre alle publiserte episoder her.