Lærerrommet: Hvorfor streiker lærerne?

Kunne en streik vært unngått nå? I Lærerrommet forklarer Steffen Handal hvorfor lærere med lærerutdanning bør verdsettes bedre av arbeidsgiver, og om konsekvensene for elevene når dette ikke skjer.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Hør episoden av Lærerrommet direkte her:

Episode 96: Hvorfor streiker lærerne?

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Les mer om Lærerrommet, og hør alle episodene her.

–  Vanskelig å rekruttere og beholde

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet og lærernes streikegeneral, er episodens eneste gjest. Han er oppgitt: Lærernes lønn kom i årets lønnsoppgjør for sjette år på rad dårligere ut enn for andre i kommunesektoren det er naturlig å sammenlikne seg med.

– Lærerlønna sakker akter ut, og det gjør at det blir vanskeligere å rekruttere og beholde lærere - særlig de med lengst utdanning og lengst ansiennitet. Det er de som har kommet dårligst ut, og det er der vi kommer til å slite, særlig med å beholde folk, beklager Handal.

Det er mye snakk om skolelærernes lønn nå mens streiken pågår. I episoden snakker også Handal om barnehagelærernes og ledernes situasjon nå. Utdanningsforbundet har over 185 000 medlemmer. Av disse er mer enn 95 000 i tariffområdet KS, som nå er i streik. Og streikeviljen er svært stor, mange føler seg verken sett eller verdsatt av arbeidsgiveren sin, ifølge Handal.

Dårligere undervisning 

Samtidig som lærerne er lønnstapere nok en gang, er det også lærermangel i Norge: 16400 lærere er savnet i skolen. Og nesten hver femte lærer i skolen mangler lærerutdanning, men står likevel i klasserommet. Dette gir elevene dårligere undervisning, når elever ikke møtes av den kompetansen lærerutdannede lærere har, så blir skolegangen deres dårligere, understreker Handal.

Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne, sier Utdanningsforbundet. Handal sier blant annet dette om den sammenhengen i episoden:

– Den viktigste faktoren for elevene er læreren. En som kan se deg, en som kan følge deg opp faglig, en som kan støtte deg hvis du får vanskeligheter og som også har kompetanse til å se at «du trenger hjelp fra andre enn meg».
Handal snakker i episoden om hvordan det norske arbeidsmarkedet strammer seg til, og om hvordan prisveksten og en svært lav arbeidsledighet er påvirkningsfaktorer.

– Kampen om de kloke hodene skjerpes. Hvis da ikke lærerlønna er konkurransedyktig, kan det bety problemer for arbeidsgiverne med å rekruttere, sier Handal.

– Men først og fremst betyr det at elevene får enda flere uten lærerutdanning foran seg i klasserommet. Det er det ingen som ønsker, og i alle fall ikke nasjonale myndigheter. De har brukt mange år på å snakke om betydningen av lærerkompetanse og lengere utdannelse og videreutdanning.

– Så opplever vi en arbeidsgiver som egentlig legger opp til det motsatte. Det er veldig rart, understreker Handal som nå leder streiken blant lærerne.

Hør på og les om alle publiserte episoder av Lærerrommet her.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle publiserte episoder.