Lærerrommet: Hvordan kan skolen jobbe med vold og trusler?

Slag, spark, trusler eller sjikane i skolekorridorer, klasserommet eller på uteområdet. Slik kan hverdagen være for flere lærere. Hvordan skal dette håndteres, og hvor skal blikket rettes?

Hør episoden i Lærerrommet direkte her:

Episode 90: Hvordan kan skolen jobbe med vold og trusler?

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Vold rettet mot lærere på jobb rapporteres det om i flere undersøkelser, og også elever opplever dette fra medelevene. Det er to gjester i episode 90 av Lærerrommet der vi snakker om denne vanskelige tematikken: 

Den ene er prosjektleder Inger Bergkastet ved barnehage- og skoleutvikling ved Høgskolen Innlandet. Hun har også bakgrunn som leder av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. Den andre gjesten er rektor Ingelinn Gramstad ved Ytre Enebakk skole i Viken, en grunnskole med cirka 500 elever.

Les mer om Lærerrommet, og hør alle episodene, på denne nettsiden.

Elever i krise

I episoden forteller rektor Gramstad om ulike voldshendelser skolen har stått i og fortsatt jobber med. Hun legger ikke skjul på at dette har vært og er krevende for skolen.

– Det dreier seg om elever som står i utfordrende situasjoner, og som påfører et utrygt skolemiljø på medelever og et utrygt arbeidsmiljø for ansatte. Det er et sprik mellom den enkelte eleven som står i et stort stress og store utfordringer, opp mot medelever som opplever dette og hvordan de skal ha et trygt skolemiljø - og ansatte - hvordan de skal få det godt og trygt på jobb, sier Gramstad.

Et utgangspunkt for skolens pågående jobbing med denne problematikken er elevsynet og spørsmålet: Hvordan kan vi håndtere elever i krise?

Rektoren sier i episoden at det kan være lett å komme til en konklusjon hvor barn som har det vanskelig egenskapsforklares, altså med at de er slemme, vanskelige å ha med å gjøre eller de er dårlig oppdratt.

– Vi måtte erkjenne at det ikke er der problematikken ligger. Vi må gå inn i det enkelte barns hverdag og liv og finne ut hva det er som har skjedd med barnet som gjør at der er i et så stort stress eller har så stor krise, understreker Gramstad.

I episoden forteller rektoren mer om hva skolen konkret har gjort og fortsatt jobber med. Blant annet har skolen brukt avvikssystemet godt, for å kunne tydeliggjøre og dokumentere omfanget. Gramstad sier skolen også har jobbet og jobber med et felles språk og begreper rundt hendelsene, og de har hentet inn ekstern hjelp.

– Atferd er språk

Bergkastet har i mange år reist rundt på skoler for å observere, gi råd og veilede i vanskelige situasjoner. Utfordringer som dreier seg rundt vold er langt mer krevende for en skole, enn faglige utfordringer med enkeltelever, understreker hun.

Hun trekker blant annet fram emosjonell støtte som viktig inn i arbeidet, både til den enkelte og til teamet. Om det er trygghet i gruppa, så er det lettere å starte å analysere det som skjer, påpeker Bergkastet

– Det handler mye om å tenke at all atferd er en type språk. Det å begynne å kikke litt på hva bakgrunnen kan være for at dette skjer og hvilke muligheter vi har til å eventuelt påvirke, begynne å gjøre noen forsøk på noe som kan bringe det i en litt annen retning over litt tid, sier Bergkastet om starten på en slik situasjonsanalyse.

Bergkastet sier blant annet videre at det ligger mye i det kollektive profesjonsfellesskapet inn i arbeidet med problematikken, og inn i dette er også Bergkastet opptatt av viktigheten av at de ansatte bruker felles språk om det de står i.

Du høre alle publiserte episoder av Lærerrommet her. 

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Les mer om Lærerrommet, og hør alle episodene, på denne nettsiden.