Lærerrommet: Hva er en god kontaktlærer?

Hvordan beskriver forskning kontaktlæreren? Hva kan gjøres for at rollen ikke blir grenseløs?

Hør episode 93 av Lærerrommet direkte her:

Episode 93:Hva er en god kontaktlærer?

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Les mer om podkasten og hør alle episodene her.

Gjester i episode 93 av Lærerrommet er kontaktlærer Heidi Granberg ved Slemdal skole i Oslo og førsteamanuensis, Cecilie Pedersen Dalland ved Oslo Met, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Tett oppfølging og kontakt

Granberg beskriver sine kjerneoppgaver som kontaktlærer slik:

– For meg handler det om å være tett på eleven i det daglige. Det er å følge opp eleven i klasserommet, elevenes læring og utviklingen - den faglige utviklingen og sosialt. Og å ha tett kontakt med hjemmet, sier Granberg, som for ikke lenge siden ga ut fagboka «Kontaktlærer i grunnskolen».

Hun er også faglærer og beskriver en dobbeltrolle: Granberg mener de to rollene henger sammen, og forteller at hun brukte tid på finne balansen. Hun har opplevd at kontaktlærerrollen kan være altoppslukende, og at prioritering trengs.

– For meg handler det å velge de oppgavene som hele tiden handler om elevens trivsel og læring, det andre legger jeg litt på vent hvis jeg kan det, sier Granberg.

Hun synes også det er viktig å være godt forberedt til klasserommet og sier det både gjelder det faglige og det å vite «hvor elevene mine er i både læringsprosessen og i seg selv hver dag».

Relasjonene og trygghet

Om forskningen rundt kontaktlærerrollen sier Pedersen Dalland at det er sett mye på god undervisning, på hva som foregår i klasserommet og likende. Hun trekker dessuten fram dette:

– Det er forsket en del rundt relasjoner og på hvor viktig en relasjon er for elever og elevers læring, sier Pedersen Dalland.

Førsteamanuensisen mener det å ha en relasjon og en trygghet på bunnen er avgjørende for å skape både læring og et trygt, sosialt miljø i klasserommet. Hun siterer den kjente amerikanske læreren Rita Pierson:

– Elever lærer ikke fra folk de ikke liker.

Pedersen Dalland er tydelig på at det er en klar forskjell på klasseledelse når man er kontaktlærer i forhold til en faglærer som har klassen i få timer i løpet av uka.

– Du har en tettere, tydeligere og bedre relasjon til elevene dine når du er en kontaktlærer. Det kommer selvfølgelig an på hvor mange timer du har som kontaktlærer. Men du kjenner elevene godt og kanskje foreldrene godt, sier hun.

Pedersen Dalland understreker at det for kontaktlæreren også er viktig med gode og tydelige relasjoner med de andre lærerne som er inne i klassen, da kan man samsnakke ved eksempelvis bekymring for en elev. Verdien av en tydelig skoleledelse, trekker hun også fram inn i dette: En ledelse som viser hva er den vil med ulike fokus – som eksempelvis når det gjelder jobbing med det psykososiale skole -og klassemiljøet.

Hør på alle publiserte episoder av Lærerrommet her.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Du lese mer om Lærerrommet og høre alle publiserte episoder her.