Ytterligere opptrapping av streiken neste uke

Fra og med tirsdag neste uke tar Unio kommune ut ytterligere 2114 i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet.

Totalt 20.760 lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og 10 fylkeskommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør er allerede i streik i tariffområdet KS.

Fra tirsdag neste uke tas ytterligere 2114 ut i de samme uttaksområdene som allerede er berørt. Da vil totalt 22.874 Uniomedlemmer være i streik i tariffområdet KS. Vi har i tillegg medlemmer i streik i tariffområdet Oslo kommune.

– Dette er nok et signal til arbeidsgiver om at vi mener alvor med dette. Men vår streik er fortsatt ansvarlig og forsvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier streikeleder Steffen Handal i Unio kommune.

På disse arbeidsplassene trappes streiken opp (pdf)

På disse arbeidsplassene trappes streiken opp (excel)

Uerstattelig innsats

Han minner om at er mulig for kommunene å søke om dispensasjon.

– Vi har et stort apparat som behandler slike søknader blir fortløpende. Det er beklagelig at vi måtte ty til streik som virkemiddel, men dessverre ville ikke KS komme oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier han, og fortsetter:

Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge. Steffen Handal, streikeleder Unio kommune

Tre av fire støtter streiken

Respons Analyse har nylig gjennomførte en måling i befolkningen som viser at tre av fire støtter streiken. 46 prosent svarer i stor grad og 27 prosent i noen grad at de støtter den pågående Unio-streiken.

– Jeg tror at folk har skjønt at gode kommunale tjenester forutsetter at godt kvalifiserte folk vil søke seg til og bli værende i jobbene i barnehager og skoler, helse- og omsorgstjenestene og andre kommunale tjenester.

Les alt om streiken på unio.no

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

Totalt har Unio 136 979 medlemmer på området per 1. januar 2021. De største gruppene er Utdanningsforbundet (94 591 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (34 764 medlemmer).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.