Vi skal nå målet vårt!

De fleste partiene har målet om 50 prosent barnehagelærere inne i sine utkast til nye partiprogrammer.

I 2015 dro Utdanningsforbundet i gang en barnehagepolitisk offensiv. Vi kalte det «Barnehageoffensiven». I 2015 var bare hver tredje ansatt i barnehagen barnehagelærer. Mange politikere betraktet barnehagene som en del av familie-, arbeidslivs- eller likestillingspolitikken.

De hadde ikke snakket så mye om barnehagen som første steg i utdanningsløpet. De hadde ikke vært så opptatt av de ansattes kompetanse og kunnskap som vi skulle ønske. 

Gjennom barnehageoffensiven fikk vi sparket i gang et større engasjement rundt barnehagepolitikk, og vi ble bedre på å formidle hva en barnehagelærer faktisk kan. Vi skrev avisinnlegg, arrangerte seminarer og snakket med politikere. Vi fortalte at nøkkelen til et godt pedagogisk arbeid er kvalifiserte lærere.

Barnehagelærerne har en utdanning som er skreddersydd for barnehagen. De har kunnskapen som trengs for å legge til rette for lek, læring, danning og omsorg − for enkeltbarn og grupper av barn. Vi viste til forskning som sa at en god start på utdanningsløpet har positiv effekt på skolegang og livet senere, samtidig som vi understreket hvor viktig det er at barna har et godt liv her og nå. 

Vi hadde ett, og bare ett, overordnet mål med barnehageoffensiven: Å få lovfestet et krav om at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. Jeg tror det har vært avgjørende at vi har klart å legge tyngden vår på det ene målet.

Vi har naturligvis også jobbet for å styrke den generelle bemanningen, og for å løfte fram barnas beste i debatter om språkkartlegging og andre barnehagepolitiske saker, men vi har hele veien holdt på 50 prosentmålet som det aller viktigste. 

I 2018 sørget Regjeringen for å styrke barnehagelærernormen. Kravet ble én barnehagelærer per sju barn under tre år, eller 14 barn over tre år. Det tilsvarer en barnehagelærerandel på 43 prosent av årsverkene i grunnbemanningen, altså de som jobber direkte med barna.

Vi mangler fortsatt 2500 barnehagelærere for å oppfylle denne normen. Vi er nå på 42 prosent, og burde naturligvis ha kommet lenger − ettersom det er mer enn nok barnehagelærere der ute til å fylle et krav om 50 prosent − men vi er på rett vei. 

Det som er veldig oppløftende, er at de fleste partiene har målet om 50 prosent barnehagelærere inne i sine utkast til nye partiprogrammer. Ap slår fast at minst 50 prosent av de som jobber direkte med barna skal være barnehagelærere.

Høyre, Senterpartiet og KrF har også et mål om 50 prosent. Venstre sier så langt bare at partiet vil øke pedagogandelen. SV har pleid å kjempe for 50 prosentmålet, men i foreløpig siste programutkast har målet falt ut. Vi får tro det er en glipp. 

Rødt har allerede vedtatt sitt nye program, og et mål om at «Barnehagelærernormen styrkes slik at minst halvparten av grunnbemanningen er barnehagelærere». 

FrP og MDG er de eneste partiene som foreløpig ikke har prioritert kompetanse i barnehagen. De har ingen mål om å øke andelen barnehagelærere. Jeg håper derfor at tillitsvalgte og engasjerte medlemmer kan bli med og snakke med politikerne i disse partiene − og i SV og Venstre − slik at målet kommer på plass.

De nye partiprogrammene vedtas på landsmøtene, som arrangeres fra mars til mai. Deretter varer programmene helt fram til 2025, så det er utrolig viktig å påvirke innholdet i dem. Og det er mulig! Politikerne lytter til fornuftige argumenter. Så send en epost eller ta en telefon.

Vi er på oppløpssida nå. Snart i mål. Dette skal vi klare!

Artikkelen står på trykk i Utdanning nr. 4/2021.

Signert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder