Vi har ingen skjult agenda, Anne Lindboe

PBLs direktør kaller «For Velferdsstaten» (FV) en stråorganisasjon for blant andre Utdanningsforbundet, og hevder at vi burde ha «baller nok» til å si hva vi mener om private barnehager – ikke betale andre for å fremme vår politikk.

Anledningen er at FV har skrevet et kritisk notat om PBLs interne demokrati.

Ingen hemmelig agenda

Vi kan forsikre: Utdanningsforbundet har ingen «hemmelig agenda» knyttet til private barnehager, og vi forventer at PBL selv tar ansvar for sitt medlemsdemokrati.

Vi forventer også at PBL anerkjenner Utdanningsforbundets rett til selv å definere vår politikk. Vi støtter FV, på samme måte som noen titalls andre organisasjoner, men ikke for at FV skal være et talerør for vår politikk – det trenger vi ikke. FV gjør selvstendige prioriteringer, ellers ville vi ikke hatt bruk for denne organisasjonen.

PBL er en viktig samfunnsaktør, og må forvente å bli gransket. Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

Så må de ta diskusjonen med FV, som har gransket dem. Ellers kan de mistenkes for å ville avspore diskusjonen.

Fremmer arbeidsvilkårene til ansatte i private barnehager

Utdanningsforbundet snakker gjerne og ofte med PBL. Anne Lindboe vet godt at Utdanningsforbundet arbeider målrettet med å fremme arbeidsvilkårene til ansatte i private barnehager, og hun deltar selv i forhandlingene. Vi kan ha mange uenigheter og basketak om de ansattes lønn og pensjon, men Utdanningsforbundet setter pris på at PBL ivaretar arbeidsgiveransvaret for de som jobber i privat barnehagesektor.

Skal komme barna til gode

Utdanningsforbundet er også svært opptatt av at den offentlige finansieringen av barnehager kommer barna til gode, enten barna går i private eller offentlige barnehager. Også på dette området er PBL godt kjent med vår politikk, da vi for tiden sitter sammen i et utvalg som skal foreslå ny finansieringsmodell.

Utdanningsforbundet er en organisasjon med et flertall av kvinnelige medlemmer, og ikke veldig opptatt av å «vise at vi har baller». Men vi er en organisasjon med integritet, og vi går gjerne i åpen diskusjon med PBL om både arbeidsvilkår for ansatte, og en god barnehagepolitikk for alle barn. Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

Innlegget har stått på trykk i Klassekampen 15.04.2021

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder