Utsetter forhandlingene med PBL til oktober

Forhandlingene med PBL i årets lønnsoppgjør som skulle begynt 30. august, er utsatt til 11. oktober. Partene ønsker at nemndsbehandlingene i KS og Oslo kommune skal være ferdig før man forhandler i PBL.

Opprinnelig skulle Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta forhandlet for medlemmer i tariffområdet PBL i slutten av august. Men siden oppgjøret i kommunesektoren (KS) og Oslo kommune ikke er ferdig ennå, har partene valgt å utsette forhandlingene.

Det er helt vanlig at oppgjørene i kommunene er ferdige før man forhandler i PBL. Årets oppgjør i KS og i Oslo kommune, og i deler av Spekter, endte med streik. Det er disse uenighetene Rikslønnsnemnda nå skal avgjøre.

Se mer om tariffområdet Spekter her.