Utdanningsforbundet støtter kulturstreiken

Streiken ved operaen, i teatersektoren og orkestrene – også kalt teaterstreiken og kulturstreiken – har nå pågått siden 3. september. Representantskapet i Utdanningsforbundet samlet til møte 13. og 14. oktober, støtter de streikenes kamp for en bedre pensjonsordning.  

De ansatte i opera-, teater- og orkestersektoren har hatt en midlertidig pensjonsordning siden 2016. Nå krever de en pensjonsordning som varer livet ut, slik de hadde før 2016. De har en innskuddsordning og krever en hybridordning som er livsvarig og kjønnsnøytral.

Utdanningsforbundet mener pensjon må være livsvarig og at kvinner og menn må sikres lik pensjon. Kvinner må ikke straffes fordi de lever lenger. Representantskapet vil derfor uttrykke støtte til de streikende og deres pensjonskrav.