Utdanningsforbundet ønsker massetesting i skolene velkommen

– Det er bra at regjeringen vil innføre massetesting i skolene. Det kan imidlertid ikke erstatte en prioritering av vaksinering av lærerne, sier nestleder Terje Skyvulstad.

Regjeringen vil innføre massetesting i skolene i de kommunene med høyest smittetrykk fra midten av april.

– Vi ønsker selvsagt en massetesting i skolen velkommen. Det burde ha kommet for lenge siden. Det kan imidlertid ikke erstatte en prioritering av vaksinering av lærerne, understreker Terje Skyvulstad, som er nestleder i Utdanningsforbundet.

Det legges opp til systematisk og regelmessig testing i kommuner med mye smitte hos barn og unge i skolealder. Testingen vil primært skje som hurtigtesting eller selvtesting. Statsminister Erna Solberg mener massetesting kan bidra til mer fysisk undervisning og at en raskere kan nå nye trinn i gjenåpningen.

Noe av problemet i dag er at mange lærere må i karantene på grunn av smitte blant elever. Det skaper problemer for drift av skolen.

Sårbar gruppe

Solberg begrunner tiltaket med massetesting av nettopp skoleelever med at dette er en sårbar gruppe.

– De er blant dem som vært mest utsatt for tiltak. Vi ser for oss at det er elever i ungdomsskolen og i videregående skoler som prioriteres. Men dette kan også gjennomføres i barneskolen. Det vil være litt opp til den enkelte kommune å vurdere dette, sier hun til Aftenposten i saken Regjeringen innfører regelmessig massetesting av skoleelever.

Skyvulstad mener det er bra at hensynet til barn og unge vektlegges mest.

– Regjeringen legger i første omgang opp til massetesting av elever i skolen og ikke barnehagebarn. Vi håper at regjeringen også vil se på mulighetene for å teste de eldste barnehagebarna og de ansatte i barnehagene. Vi har sett at barn og ansatte i barnehagene er minst like utsatte for smitte og karantene som de er i skolene og dette er rett og slett en fare for arbeidsmiljøet til de ansatte, sier han.

Helsepersonell må bistå

Utdanningsforbundet mener at et helseteam eller helsesykepleier bør være ansvarlige for å gjennomføre testingen, i alle fall for aldersgrupper som ikke kan gjennomføre selvtesting. Og vi forutsetter at testingen omfatter både elever og lærere.

– Testingen må ikke være nok en oppgave for lærerne, på toppen av alt annet. De har verken kompetanse eller erfaring med dette. I tillegg må god informasjon til elever, foresatte og ansatte være en forutsetning, sier Skyvulstad.

Ifølge Aftenposten er det i første omgang kommuner som har tiltaksnivå A (regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5A) – de strengeste koronatiltakene – som prioriteres. Samt kommuner med tilsvarende tiltaksnivå, slik som Oslo.

Les mer: Korona – spørsmål og svar

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder