Uniokongressen: - Et lønnsløft for offentlig sektor er nødvendig

Frontfagsmodellen fungerer dårlig for mange i offentlig sektor. Et lønnsløft er derfor nødvendig, fastslår Unio i et vedtak under Uniokongressen.

9. desember vedtok Unio-kongressen hva som skal være Unios politiske mål og standpunkter om den norske modellen for lønnsdannelse.

Frontfagsmodellen fungerer dårlig for mange i offentlig sektor. For det første holdes lønna til de fleste utdanningsgrupper nede, og for det andre leverer ikke modellen på å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft som er kritisk for samfunnet.

Et lønnsløft for offentlig sektor er derfor nødvendig, og dette vil også bidra til likelønn.

Uttellingen for høyere utdanning er for mange utdanningsgrupper lav. Et viktig premiss for frontfagsmodellen er at privat og offentlig sektor skal stilles likt i konkurransen om arbeidskraften. I dag ser vi at eksempelvis skole og barnehage har store innslag av ufaglært arbeidskraft. Andre viktige offentlige tjenester sliter med å skaffe nok kvalifiserte ansatte. Uten en løsning på lønns-, og beholde- og rekruttereutfordringene, vil frontfagsmodellen forvitre, og oppslutningen om arbeidslivsmodellen vil svekkes.

Her er Unio-kongressens vedtak om den norske modellen for lønnsdannelse 9. desember 2021

Se Unio-kongressen 2021 i opptak