Styrerkonferansen: – Mer tid til å vise ledelse

Ledere i barnehagen skal få mer tid til å vise ledelse og fagfolk i barnehagene skal få større makt. Dette lovte statssekretær Halvard Hølleland (Ap) under åpningen av Styrerkonferansen.

Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet holdt i dag en av åpningstalene til Styrerkonferansen 2021 i Oslo, som arrangert av Utdanningsforbundet. 

– Da vi la frem budsjettforslaget på mandag, var noe av kritikken: Dere bruker mer penger på satsinger i barnehage enn i skolen. Og til det sa statsråden (Tonje Brenna red.anm): Ja, det gjør vi, sa Hølleland.

– For det kan jo ikke være sånn at den delen av utdanningssystemet som betyr mest for barn og unges utvikling, er den vi tar mest betalt for, har høyest inngangsbillett til, og laveste kompetansenivå. Derfor satser vi mest på barnehage, sa statssekretæren, og høstet applaus fra salen.

Her er styrere fra barnehager over hele landet samlet og får servert et variert program om ledelse i barnehage. Konferansen pågår i Oslo i to dager fra i dag onsdag.

I talen trakk statssekretær Hølleland fram et av Arbeiderpartiets fremste valgløfter: En tillitsreform i offentlig sektor som også skal gjelde i barnehagen. Utdanningsforbundet er blant organisasjonene som inviteres med av regjeringen i arbeidet med utformingen av en slik reform.

–  Sterkere profesjonsfellesskap

Hølleland viste i talen sin til at reformens mål blant annet er mer autonomi til fagfolk som jobber med barnehagebarna og mer tid til styrerne.

– Målet med reformen er å gi fagfolk i barnehagen større makt, myndighet og muligheter til å utøve faget sitt. Vi skal bygge sterkere profesjonsfellesskap ute i barnehagene. Og vi skal gi ledere i barnehagen mer tid til å vise ledelse, sa statssekretæren.

Hølleland sa at kompetanse og god ledelse er nøkkelfaktorer for at barna får et godt barnehagetilbud og at ledelse er avgjørende for å skape inkluderende prosesser, jobbe systematisk og langsiktig, og for å skape et omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen.

Han pekte også på at det i Hurdalsplattformen loves både en styrking av pedagognormen med 50 prosent barnehagelærere og bedre bemanning i barnehagen med en forbedret bemanningsnorm. Også kompetanseutviklingstilbudet til ansatte skal bedres, lovte statssekretæren.

Styrer-norm

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet gikk på talerstolen før Hølleland under åpningen av konferansen.  Valås poengterte blant annet at det er god grunn til å diskutere hvordan styreres tid og kompetanse tas vare på.

– Det er for mange forventninger til hvor mange oppgaver styrere skal løse, de er ledere for flere barn og ansatte enn før. Tiden til pedagogisk ledelse er blitt mindre. Barnehagen er blitt en organisasjon som krever mer byråkrati og mer samarbeid med andre, sa Valås.

Utdanningsforbundet har som mål å få en norm for styrerressursen, på lik linje med normen for pedagogiske ledere. En slik norm er prioritet i Utdanningsforbundets strategiske plan for 2021-2022.

– Vi ser i Hurdalsplattformen at også den nye regjeringen er opptatt av barnehagens stedlige ledelse, og vi bidrar gjerne med samarbeid om måter å styrke styrernes mulighet for å være gode ledere, sa nestlederen i Utdanningsforbundet.

Hør kunnskapsministeren her

I podkasten Lærerrommets ferskeste episode er kunnskapsminister Tonje Brenna gjest. Her deler hun synspunkter og snakker om påbegynte planer for utdanningspolitikken i skole og barnehage. Hør på episoden direkte her: 

Episode 85:Dette vil Tonje Brenna med barnehage og skole