Streiken fortsetter i Oslo

Det ble i dag tvungen lønnsnemnd i KS, men ikke i Oslo. – Det er Oslo kommunes ansvar å gjøre noe med situasjonen, sier streikeleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Fredag kveld gjorde regjeringen det kjent at de går til det dramatiske skrittet å ta ut tvungen lønnsnemnd i KS-konflikten. Her kan du lese regjeringens begrunnelse.

I Oslo fortsetter imidlertid streiken som før, hvor Unio Oslo har tatt ut om lag 1900 medlemmer i streik. Skjefstad Andersen er glad for at regjeringen ikke valgte å stoppe streiken i Oslo med å vedta tvungen lønnsnemnd også der.

– Vi har gjort et veldig bevisst uttak, slik at liv og helse ikke settes i fare. I tillegg har svært mange av de dispensasjonssøknadene vi har fått blitt innvilget, nettopp for å unngå at vi skulle få et slikt utfall.

Nå håper hun at fredagens situasjon vil få motparten på banen, slik at streiken kan avblåses.

– Dette er en konflikt mellom Oslo kommune og Unio Oslo. Da er det naturlig at de to partene sammen ordner opp i denne.

– Oslo kommune må møte oss og vise at de vil gjøre noe med de problemene de har med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell i kommunen, sier Skjefstad Andersen.

Om det ikke skjer noe nytt gjennom helgen, betyr det at streiken fortsetter i neste uke, og at de som er tatt ut i streik skal følge de beskjedene de har fått fra sine streikeledere.

Sitert

Avbildet: Aina Skjefstad Andersen
Aina Skjefstad Andersen

Forhandlingsleder Unio Oslo

I Oslo kommune har Unio snaut 13.000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner:

Utdanningsforbundet (9089)
Norsk Sykepleierforbund (2759)
Akademikerforbundet (317)
Norsk Fysioterapeutforbund (277)
Norsk Ergoterapeutforbund (272)
Bibliotekarforbundet (100)
Forskerforbundet (85)
Det norske maskinistforbund (20)
Presteforeningen (1)

Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio Oslo.