Statsansatte kan bli tatt ut i streik

Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. En eventuell streik vil ramme universiteter, høyskoler, polititjenester og forvaltning.

Etter brudd i lønnsforhandlingene i staten er oppgjøret nå hos riksmekleren. Blir ikke partene enige innen fristen natt til torsdag 27. mai, blir det streik. Unio stat har i dag varslet at 990 medlemmer vil tas ut i streik dersom det ikke blir enighet.

Uttaket fordeler seg slik:

Trøndelag (Trondheim) 200
Vest (Bergen) 240
Sør-Vest (Stavanger) 150
Oslo 400

Uttaket vil særlig ramme universiteter og høyskoler. Ansatte ved OsloMet, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger og NTNU vil bli tatt ut i streik. Uttaket vil ramme administrasjon, forskning, undervisning og bibliotektjenester. Unio har også uttak i Kunnskapsdepartementet, DIKU og Utdanningsdirektoratet, noe som vil medføre forsinkelser i prosjekter og saksbehandling. Forskerforbundets medlemmer ved Meteorologisk institutt er også satt i streikeberedskap.

Også i politiet vil en eventuell streik merkes, selv om uttaket er ansvarlig og skjermer medlemmer i patruljetjeneste, på operasjonssentral eller med prioriterte etterforskningsoppgaver. Publikum kan oppleve redusert svartid på ordinære henvendelser, og i Sør-Vest politidistrikt vil kapasiteten ved grensekontrollen rammes. Dette kan gi forsinkelser for blant annet utenlandske arbeidere på vei inn i landet. Administrativt arbeid vil forsinkes i samtlige uttaksområder.

Guro Elisabeth Lind er forhandlingsleder i Unio stat. Hun håper å unngå konflikt.

– Vi går inn i meklingen med ønske om å komme til enighet med arbeidsgiver. Det ble brudd i forhandlingene fordi staten ga oss et tilbud som i realiteten ville betydd at viktige statsansatte måtte gå ned i lønn. Det var selvfølgelig ikke akseptabelt for oss. Vi vet at en streik alltid rammer befolkningen, og håper at arbeidsgiver forstår nødvendigheten av å legge et anstendig tilbud på bordet, sier Lind.

Utdanningsforbundet som har ca. 2200 medlemmer i stat supplerer Lind sin argumentasjon for at det ble brudd i år.

– Langtidsutdannende i staten må sikres en lønnsutvikling som gjør det attraktivt å være arbeidstaker i staten, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

Unio har 34 383 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2021.

Her er oversikten over uttaksstedene

Alt om lønnsoppgjøret

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder