Søknadsfristen for videreutdanning er 1. mars

Du kan nå søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. Om dette er noe du vurderer, bør du snarest diskutere det med rektor og undersøke skolens kompetansebehov.

Utdanningsforbundet har i lang tid kjempet for at alle lærere som ønsker det, skal kunne ta videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet». Dette er en mulighet for dem som trenger videreutdanning før de nye kompetansekravene i norsk, norsk tegnspråk, samisk, matematikk og engelsk trer i kraft i 2025. Men det er veldig mange studietilbud i «Kompetanse for kvalitet», også i en rekke andre fag. 

Nå er det mulig å søke videreutdanning i kommende skoleår. Fristen er 1. mars. Her kan du lese mer om og søke på videreutdanning. 

Vikarordning eller stipendordning?

Søknadsmuligheten for videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet» åpnet denne uken, og varer frem til 1. mars. Om du søker, skal du velge mellom to ordninger, vikarordning eller stipendordning. Siden ordningene er ulike er det viktig at du kjenner dem godt før du velger den ordningen du mener passer deg best. Avklar med rektor, både om du skal velge vikarordning eller stipendordning, og hvordan du skal frigjøre tiden du bruker til studiet du har valgt.

Du bør også diskutere ordningene med din tillitsvalgt, og du får også nyttig informasjon om de to ordningene i denne fylkesinformasjonen fra Utdanningsforbundet

Etterlyser plan og køordning

Selv om søkertallene til videreutdanning viser at «Kompetanse for kvalitet» har vært en populær ordning, understreker Steffen Handal at det fortsatt er problemer med ordningen.

– Tilbakemeldingene vi har fått viser at hovedtyngden av de som har tatt videreutdanning er fornøyde med «Kompetanse for kvalitet». Samtidig sier mange at studiene er svært krevende, og at det er tungt å kombinere en stor jobb og tunge studier.

– Mest frustrerende er det nok likevel for de som har søkt, men ikke fått plass, og som nå ser at 2025 nærmer seg med stormskritt. Mange av våre medlemmer har fått avslag på videreutdanning flere ganger, og er nå bekymret for at de om få år ikke får undervist i «sine» fag videre. At de heller ikke har fått beskjed om når de skal få den videreutdanningen de må ha, er ikke bare stressende for den eller de det gjelder, det er uakseptabelt!

På sine sider skriver Udir at «Søknader til studietilbud i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk vil bli prioritert det kommende studieåret. Begrunnelsen for dette er at det fra 1. august 2025 ikke lenger gis dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse for å undervise i disse fagene.»

Fortsatt håp om reversering

Handal understreker også at Utdanningsforbundet ikke har gitt opp kampen om å reversere kompetansekravene.

– Det er jo faktisk flertall på Stortinget i dag for at vedtaket skal reverseres, men som følge av et budsjettforlik mellom KrF og regjeringen ble KrF i 2018 tvunget til å stemme mot sin egen overbevisning.

– At det er valgår i år gir likevel håp om at lærere med godkjent utdanning før 2014 fortsatt skal få undervise i sine fag etter 2025 uten å måtte ta videreutdanning, håper Steffen Handal.

Handal: – Paradoksalt

Utdanningsforbundets leder synes det er paradoksalt at regjerningen er mer opptatt av å avskilte de mange, flinke lærerne som i årevis har undervist i fag de kan og har utdanning i, enn utfordringen med de mange ukvalifiserte som får undervise i skolen.

– Dette er et problem regjeringen har skapt for seg selv.

– Det er paradoksalt at vi nå står i fare for å avskilte en rekke lærere, all den tid det samtidig er så mange uten godkjent utdanning som underviser i skolen. SSB-tallene fra i fjor høst var skremmende høye. Dette har regjeringen altså ikke gjort noe med, samtidig som de altså fortsetter å insistere på at lærere med godkjent utdanning skal avskiltes om fire år hvis de ikke får eller tar videreutdanning. Det er meget oppsiktsvekkende, bemerker Handal.