Søk på Utdanningsforbundets klimapris

Nå kan alle barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner søke på Utdanningsforbundets klimapris. Søknadsfrist er 22. september.

Det blir delt ut inntil tre priser på 50.000 kroner hver, og prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid.

Utdanningsforbundet ønsker at utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaendringer og klimaløsninger. Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

Kriterier for prisen

En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:

  • Ha innlemmet arbeidet med klima og bærekraft som del av barnehagens, skolens eller lærerutdanningsinstitusjonens virksomhet.
  • Ha bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport.
  • Ha utmerket seg i sitt arbeid med å se klima, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Tidligere prisvinnere

Utdanningsforbundets klimapris ble etablert i 2012. Siden den gang har en rekke skoler, barnehager og lærerutdanningsinstitusjoner vunnet prisen. I fjor var det tre vinnere som hver fikk diplom og 50.000 kroner. De var:

  • Ilabekken barnehager i Trondheim, som består av barnehagene Ila og Iladalen, arbeider målrettet for å støtte barnehagebarna i å utvikle kunnskap, kritisk sans, miljøbevissthet og respekt for miljøet.
  • Nordsida barnehage og skule i Stryn er samlokalisert og legger vekt på at de er ett oppvekstsenter der barnehage og skole har en felles og systematisk tilnærming til arbeidet med klima og bærekraftig utvikling.
  • Strinda videregående skole i Trondheim kaller seg for Bærekraftsskolen. Klima- og bærekraftsspørsmål setter sitt tydelige preg på arbeidet ved skolen. Lærerne jobber planmessig med en rekke aktiviteter gjennom hele skoleåret, på tvers av klasser, fag og utdanningsprogram.
    Les mer om prisvinnerne og se filmer om alle vinnerne her 

Slik søker du

Les vedtektene for Utdanningsforbundets klimapris før dere søker. De inneholder blant annet informasjon om kriteriene søkere må oppfylle for å bli vurdert. Les mer om dette her 

Søknaden skal være på maks én side, men legg gjerne ved kortfattede vedlegg med relevant dokumentasjon, for eksempel om tiltak og resultater, eller en anbefaling fra en ekstern aktør.

Klimaprisen vil ikke bli delt ut til klasser eller avdelinger, men til institusjoner som helhet. Prisen er ikke avgrenset til arbeid der medlemmer av Utdanningsforbundet er involvert. Det er åpent for alle å søke. Prisen vil bli delt ut på Utdanningsforbundet sitt klimaseminar 2.november i år.

Spørsmål om klimaprisen kan rettes til Trond Harsvik 

Søknadene sendes elektronisk til Else Hurum