Smittevernveileder for barnehagen fortsatt for utydelig

I ettermiddag ble den oppdaterte smittevernveilederen for barnehagen offentliggjort. – Vi er skuffet over at den ikke er tydeligere og mer forpliktende, sier Utdanningsforbundets Hege Valås.

I ettermiddag ble den oppdaterte smittevernveilederen offentliggjort sammen med tilsvarende veiledere for barneskole og ungdomsskole. De nye veilederne skal gjelde fra 12. april, slik at barnehagene og skolene får tid til å forberede seg.

– Vi skulle gjerne sett at veilederen hadde færre bør-formuleringer og flere skal. Bør-formuleringer oppleves som frivillige og enda mindre forpliktende når de kombineres med begrep som fortrinnsvis, i hovedsak eller «så langt det er mulig». Det er derfor skuffende at denne reviderte veilederen fortsatt legger opp til at så mye kan tilpasses lokale forutsetninger og behov, sier Valås.

– Smittevernveilederen bærer preg av at den viktigste målsettingen er å ha drift og åpningstider som normalt, der mye kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger. Smittevernet virker å være underordnet Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

I veilederen er det kun gjort små justeringer i forhold til den tidligere versjonen:

  • Strengere retningslinjer for gruppestørrelse og andre smittevernråd på rødt nivå. For eksempel bør ikke en storbarnskohort overstige 7-8 barn, mens de gjeldende veilederne sier at storbarnskohorter kan være på 8-10 barn. Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra 3 til 2.
  • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for barna i barnehagen. Ansatte kan bruke det hvis de vil. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter

Ikke tilpasset muterte virus

– Det er lite som tyder på at den reviderte utgaven er mer tilpasset muterte virusvarianter som smitter lettere. For eksempel beskriver veilederen på rødt nivå at to kohorter kan samarbeide om praktisk gjennomføring av dagen. Det sies ikke i hvilket omfang. Dette kan medføre at kohortene og nærkontaktene i praksis dobles, sier Valås.

Forsvarlig arbeidmiljø

Utdanningsforbundet er derimot positive til at man har fått gjennomslag for at ansatte skal ha et smittevernsmessig forsvarlig arbeidsmiljø.

– Det er bra at det er tatt inn et avsnitt om smitteverntiltak for ansatte, der det påpekes at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig og at det er viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Vi forventer at arbeidsgiver følger opp dette i sin vurdering av organisering, sier Valås.

Må redusere åpningstiden

Utdanningsforbundet mener at vi etter hvert har høstet mye erfaringer med pandemien i barnehagen og erfaringene tilsier at smittevern på rødt nivå ikke lar seg gjennomføre uten reduksjon i åpningstid.

– Vi er enig i at dersom barnehagen må redusere åpningstida av smittevernshensyn må det være tilbud om lengre åpningstid for barn som har foresatte som er i samfunnskritiske stillinger eller i virksomhetskritiske funksjoner. Vi mener derimot at hovedregelen må være at begge foresatte har en slik stilling. Slik det er nå er det tilstrekkelig at én av de foresatte har en samfunnskritisk stilling. I mange barnehager vil dette gjelde svært mange barn og gjør smittevernet på rødt nivå nærmest umulig i praksis, fastslår Valås.

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder