Skole og barnehage: – Lederressursen må styrkes

Stadig flere oppgaver og et ansvarsspenn som utvider seg for lederne, bekymrer Tormod Korpås, leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet.

– Koronapandemien har gjort det helt klart at det er behov for å styrke lederressursene i skole- og barnehagesektoren på en generell basis, sier Korpås.

Han mener det mest alvorlige er at grunnbemanningen/lederressursene i sektoren er kritisk lave, og knapt nok dimensjonert også for en normalsituasjon.

– Antallet oppgaver og ansvarsspennet har blitt så stort at ressurstildelingsmodellene ikke er oppdatert, understreker lederen for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet.

Et år er snart over og det har ikke manglet på utfordringer i 2021 med pandemien og merarbeid som følge av den. Korpås takker alle ledere i skole og barnehage for innsatsen.

– De bidrar så sterkt til å holde skoler og barnehager åpne. Vi i Utdanningsforbundet vet hvor avgjørende jobben styrere og skoleledere gjør er, og vi skal intensivere vårt arbeid for at lederne skal få en bedre og mer forutsigbar arbeidssituasjon i fremtiden, lover Korpås.

Pandemien gir igjen økende smittetall og høyt sykefravær forsterker en allerede svært presset situasjon i skoler og barnehager. Les mer her.  

– Kritisk overarbeidet

– Det har kommet forslag om å gjøre det lettere å sette inn pensjonister og studenter som vikarer. Dette løser ikke situasjonen generelt, det er ingen «kvikk-fiks» på dette. Men selv der det er mye sykefravær er det fremdeles et lokalt handlingsrom i de ulike skoler og barnehager, sier Korpås.

Han eksemplifiserer med blant annet dette: Låne lærere av hverandre, bruke studenter/pensjonister/mer overtid, redusere åpningstid, mer fjernundervisning, rokkere på fag og timefordeling.

– Men noen må finne og bruke dette handlingsrommet. De som kan gjøre det sitter i skolens og barnehagens ledelse. Men mange av dem er nå kritisk overarbeidet, understreker Korpås.

Han sier at det må gis hjemmel for å tilsette flere personer i ledelsen som kan sørge for å holde hjulene i gang - når krisa inntreffer.

– Da er sjansen større for at de kan finne og administrere midlertidige, men likevel forsvarlige løsninger på vikarsituasjonen nå. Det vil gjøre lederjobben mer ettertraktet igjen på litt sikt og bidra til bedre arbeidsmiljø for alle ansatte. Dette er noe kunnskapsministeren bør se på, mener Korpås.

Lederes arbeidsmiljø

Han ønsker lønn for overtid og en reell mulighet for avspasering senere for lederne i barnehage og skole, og at det trolig ville gjort at flere kunne ønske seg lederoppgaver også. Samtidig er Korpås tydelig på at dette ikke er eneste løsning på situasjonen for skoleledere og styrere.

Mange ledere er unntatt fra overtidsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen § 6.3 og arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML §10-12).

– Men det kan virke som om en utbredt misforståelse at ledere også er unntatt fra lovens krav om ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Slik er det ikke, sier Korpås.