Skal ha overtidsbetalt

– Etter en lovlig arbeidsnedleggelse, streik, skal det utbetales overtid når lærere i etterkant må sette standpunktkarakterer for avgangselevene, fastslår Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Mange lærere vil erfare at arbeidet har hopet seg opp under streiken. Lærere skal ikke nå «ta igjen» dette arbeidet uten at det godtgjøres eller det frigjøres tid på skolen.

– Lærere som får merarbeid i sin selvstendige tid som en konsekvens av streiken, må få overtidsbetalt, fastslår Handal.

Dette begrunnes med at arbeidsgiver under streiken ikke har ytt arbeidstaker godtgjøring. Og «ta igjen» dette arbeidet uten godtgjøring, vil innebære at arbeidstagere bidrar til å gjøre arbeidsgiver økonomisk skadesløs.

– Når lærerne er tilbake i ordinært arbeid, så er en samtidig tilbake i sin stilling med alle de arbeidsoppgavene som hører til. Er det arbeidsoppgaver, for eksempel vurderingsarbeid og karaktersetting, som arbeidsgiver vil ha gjort i tillegg til ordinært arbeid, så skal det avtales overtid for dette arbeidet.

Handal viser til en felles anbefaling med KS for behandling av merarbeid under pandemien fra 27.04 i år. Her står det:

«Utdanningsforbundet og KS oppfordrer skoleeiere til å være proaktive og anerkjenne den krevende arbeidssituasjonen mange skoleledere og lærere har stått i, og står i. Det skal utbetales overtid der det er pålagt eller avtalt merarbeid.»

Samtidig minner han om at dette må avtales med leder før arbeidet gjøres.

– Overtid må alltid avtales med nærmeste leder i forkant. Det må også vurderes om oppgaver kan tas bort eller nedprioriteres, fastslår Handal.

I den felles anbefalingen fra april viser man også til at det er en krevende situasjon for alle og at lærere må få redusert arbeidsbelastningen:

«Utdanningsforbundet og KS ønsker derfor å framheve at det er viktig med tettere dialog enn vanlig mellom skoleleder og den enkelte lærer om både arbeidsoppgaver og samlet arbeidsbelastning.  Det er viktig å ivareta læreren og iverksette tiltak for å redusere den samlede arbeidsbelastningen.»

– Lærere har vært i en svært krevende arbeidssituasjon under i hele pandemien. Vi har ingenting å gå på nå, sier Handal.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet