Seier for lærer i Ammerud-saken

Siv Presthus, tidligere lærer, gikk til sak mot Oslo kommune. Nå får hun erstatning og full oppreisning i saken som dreier seg om arbeidsmiljøet.

Dag fire i rettsaken i Oslo tingrett denne uka inngikk partene et forlik.

– Det er et godt forlik med et godt resultat for Siv Presthus. Vi har hatt en konstruktiv og god dialog med Oslo kommune i forhandlingene som førte fram til forliket, sier advokat Susanne Azevedo Stirø ved Raugland advokatene, som førte saken for Presthus og Utdanningsforbundet sammen med advokatfullmektig Louise Sandaker-Hannon.

– Det er fint at en så krevende og langvarig sak fikk en slik løsning, sier Stirø.

Flere saker, mye fokus

Utdanningsforbundet får mange henvendelser fra medlemmer som trenger hjelp i arbeidsmiljø-saker, og er svært glad for forliket i saken til Presthus. Utdanningsforbundet har et tydelig søkelys på problematikk som omhandler arbeidsmiljøet til medlemmene.

– Alle sakene vi mottar fra medlemmene er vanskelige og en påkjenning for dem det gjelder. Mange av dem løser seg heldigvis før det blir rettsak, men de burde vært løst lenge før de nådde fram til vårt bord også, understreker advokat Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, leder av juridisk seksjon i Utdanningsforbundet.

For Presthus er forliket er en lettelse.
– Jeg er så utrolig glad og letta for at rettferdigheten seiret og for at sannheten kom fram til slutt, sier Siv Presthus til Avisa Oslo etter forliket. 

Bakgrunnen for at hun gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver Oslo kommune, skriver seg tilbake noen år da hun ble skadet på jobb: En elev landet på henne fra et klatrestativ og Presthus fikk en nakkeskade. Kort fortalt så ble hun 50 prosent ufør, og fikk dermed behov for tilrettelegging av arbeidet sitt. Hun fortsatte som spesialpedagog i halv stilling.

Da Ammerud skole fikk ny rektor i 2015, opphørte arbeidet til Presthus å være tilfredsstillende tilrettelagt. Ifølge sakspapirene ble hun pålagt en arbeidsmengde som langt på vei oversteg arbeidsevnen hennes. Arbeidsmiljøet hennes forverret seg og hun gikk til det steget at hun varslet om forholdene, både internt og til Arbeidstilsynet, opplyser advokat Stirø.

–  Etter hvert ble hun utsatt for et alvorlig brudd på personvernet, som hun satte i sammenheng med varselet til Arbeidstilsynet. Presthus fikk alvorlige helseplager og ble helt arbeidsufør i 2019, sier advokaten.

–  Tas på alvor

Sammen med Utdanningsforbundet krevde Presthus oppreisning og erstatning etter at det ikke ble grepet inn mot skolens håndtering av henne som arbeidstaker.

Advokat Vidar Raugland er daglig leder ved Raugland Advokatene som bistår Utdanningsforbundet i liknende saker som den Presthus nå har vunnet fram med.

– Vi som advokater er glade for at Utdanningsforbundet tar slike saker på alvor, og bruker mye ressurser på dem. Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for lærergjerningen og dermed for elevene, sier Raugland.