Provosert over Oslos ferielønnstrekk

Mange av de Unio-medlemmene i Oslo kommune fikk seg et sjokk da nylig fikk junilønnen sin. Nå ber Unio Oslo kommunen tilbakebetale det altfor store ferielønnstrekket så snart som overhodet mulig.

Leder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, er mektig oppgitt over at Oslo kommune har trukket de mange Unio-medlemmene som nylig var ute i streik altfor mye i lønn i juni. Unios beregninger tilsier at det skulle i snitt vært trukket 32,3 prosent av månedslønnen, mens kommunen har trukket 36,2 prosent – og mange av våre medlemmer har dermed fått utbetalt mange tusen mindre enn de hadde forventet.

– Våre medlemmer som har vært i streik har fått trekk i feriepengene istedenfor lønn, dette har påført dem et inntektstap denne sommeren som ikke vil bli korrigert før skatteoppgjøret neste vår. Dette kan vi ikke akseptere. Streikeretten er en grunnleggende del av det norske arbeidslivet og streikende skal ikke straffes av arbeidsgiver for å ha deltatt i en lovlig konflikt.

– Den enkleste og raskeste løsningen på dette, er som vi ser det, at hele lønnstrekket som er foretatt i juni reverseres uten skattetrekk, og det må gjøres i juli for å sikre våre medlemmer økonomisk i ferien, sier Leder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Unio Oslo har nå sendt et brev til kommunen, hvor vi krever at pengene våre medlemmer skulle hatt nå kommer på første mulige utbetaling. Les hele brevet til kommunen her.

NB! Oppdatering fredag 2. juli: Dagen etter Unio Oslo sendte dette brevet lovet kommunen å rette opp feilen snarest mulig. Les saken her.