Private barnehager langt mer utbredt i Norge enn i nabolandene

Norge er annerledeslandet i Norden når det gjelder utformingen av barnehagetilbudet. Det viser en ny forskningsrapport, utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Rapporten, som er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning (ISF), viser at Norge skiller seg markant fra våre naboland. Omtrent halvparten av barna i Norge går i kommunal barnehage og halvparten i privat (ideell eller kommersiell) barnehage. Den tilsvarende fordelingen i Sverige, Danmark, Island og Finland er rundt 80 prosent i offentlig og 20 prosent i privat barnehage. De tjue prosentene består i hovedsak av små enkeltstående barnehager.

En viktig del av forklaringen på situasjonen i Norge er at kommersielle aktører ble sentrale i å skaffe full barnehagedekning. I de andre landene ble full dekning nådd uten at kommersielle aktører spilte noen sentral rolle. Barnehagesektorens sammensetning av offentlige, ideelle og kommersielle tilbydere er med andre ord et resultat av politiske valg.

Vanskeliggjør demokratisk kontroll

Rapporten slår også fast at barnehagesektoren i Norge skiller seg vesentlig fra andre deler av den norske velferdsstaten, blant annet ved et uinnskrenket brukervalg der finansiering følger bruker og at det er få restriksjoner på å generere profitt. Dette er en uvanlig modell i norsk velferd forøvrig.

Forskerne understreker at det kan være vanskelig med politisk og demokratisk kontroll over barnehagetilbudet, dersom private aktører i for stor grad får dominere. Ifølge rapporten er private barnehageeiere i Norge i ferd med å oppnå en størrelse der de kan utgjøre en vetomakt mot politiske endringer.

Les mer om rapporten her

Les hele rapporten fra ISF her