Nye søkertall til lærerutdanningene: Store rekrutteringsutfordringer

– Dette er virkelig ille, sier Steffen Handal. Tallene fra Samordna opptak som kom i dag viser at søkertallene til lærerutdanningene synker for andre året på rad.

– Det er allerede i dag stor mangel på kvalifiserte lærere i skole og barnehage og en nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene på 4,3 prosent vil bety at lærermangelen øker, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han mener at utfordringene med å rekruttere og beholde lærere nå er så store at det mange steder i landet svekker muligheten til å gi et godt tilbud til barn og elever.

Læreryrket må verdsettes høyere

Handal sier at alarmklokkene bør ringe både hos kunnskapsministeren og i KS-huset.

– Dette er virkelig ille. Det er KS som har ansvaret for å forhandle lønn og ivareta et godt arbeidsgiveransvar for lærerne. Fra den kanten hører vi svært lite om uro for rekrutteringen til læreryrkene, sier Handal.

Antallet søkere til de største lærerutdanningene synker:

  • Barnehagelærerutdanningen -2,3 prosent
  • Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 -8,9 prosent
  • Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 - 12,9 prosent
  • Lektorutdanningen for trinn 8-13 -7,3 prosent

– Læreryrket må verdsettes høyere, også lønnsmessig hvis vi skal øke søkertall og rekruttere mange kvalifiserte søkere. Det har arbeidsgiverne mulighet til å starte med allerede i årets lønnsoppgjør, understreker han.

Samordna opptak: Statistikk, søker- og opptakstall 

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning

Komplekse og krevende oppgaver

Får vi dårligere tilgang på kvalifiserte lærere nå, er det ødeleggende for utdanningen barn og unge skal få i dette landet. Ett år med pandemi har også illustrert hvor viktig lærerne er for at barn og unge skal ha en god hverdag og oppvekst.

– Det er snakk om komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning, sier Handal.

Yrkesfaglærerutdanningen et unntak

Han legger til at inntrykket er at universitetene og høyskolene arbeider bra for å rekruttere til lærerutdanningene, men det er grenser for hvor mye kvaliteten i selve utdanningene betyr for rekruttering. Vilkårene for å utøve yrket man utdanner seg til betyr mye mer.

– Departementet må derfor ta ansvar for å gjennomføre en grundig evaluering av rekrutteringen til lærerutdanningene, og spesielt til grunnskolen. Alle barn har krav på en kvalifisert lærer, sier Handal.

Et lite «plaster på såret» er den økte søkningen til yrkesfaglærerutdanningen på 5,2 prosent.

– Dette er gode nyheter. Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, avslutter han.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet