Nå går alle ungdomsskoler og videregående skoler over til rødt nivå

Fra mandag 4. januar innføres rødt nivå i alle ungdomsskoler og videregående skoler nasjonalt. I tillegg ber regjeringen om at kommuner med økt smittepress vurderer rødt nivå i barnehagen og barneskolen.

Dette meldte statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby på en pressekonferanse søndag kveld. Rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler varer i hvert fall til mandag 18. januar.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, forventer at kommuner med økt smittepress raskt vurderer om de skal gå over til rødt nivå også i barnehagen og barneskolen. Dette har regjeringen overlatt til hver enkelt kommune å vurdere selv.

– Vi forventer at det i områder med økt smitte vurderes om det også bør innføres rødt nivå for barneskoler og barnehager. I slike tilfeller må det også vurderes om slike tiltak bør ha konsekvenser for tilbudet som skal gis. Man bør for eksempel vurdere om det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehager, sier Handal.

Hva innebærer egentlig rødt nivå?

Redusert åpningstid i barnehagen er en mulighet. Mer digital hjemmeundervisning og mindre fysisk oppmøte på skolen er også en mulighet.

Smittevernveilederne understreker at dette er det viktigste overalt:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak (dette er konkretisert i de ulike smittevernveilederne på udir.no)

I tillegg kan du sjekke de anbefalte tiltakene på rødt nivå i den såkalte "trafikklysmodellen": 

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).
 • Dele inn barna i mindre kohorter.
 • Faste ansatte per kohort.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Sikre avstand mellom kohorter* som ikke samarbeider.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn.

Les mer i smittevernveilederen for barnehagen


 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.
 • Tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen.
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Les mer i smittevernveileder for barneskolen

 


 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Kohortene bør ha faste klasserom.
 • Ansatte bør komme til klasserommet.
 • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Les mer i smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående skole

 


 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele inn elever i mindre grupper.
 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Les mer i smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående skole


PS! Regjeringen varsler også at all undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.