Munnbind kan brukes i barnehagen

Ansatte kan bruke munnbind for å beskytte seg, selv om det ikke er anbefalt av kommunen.

– Vi ser ikke at lovverket er til hinder for at lærere i de aller fleste tilfeller vil kunne benytte seg av munnbind, sier advokat og leder av juridisk seksjon i Utdanningsforbundet, Ruth-Line Meyer Walle-Hansen.

Utgangspunktet etter gjeldende lovgivning er at lærere kan benytte munnbind når det er for å beskytte seg.

I smittevernveilederen for barnehager står det om bruk av munnbind for ansatte at dersom det skal være aktuelt, bør det:

  • Foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
  • være gult eller rødt tiltaksnivå i barnehagene, og
  • Være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter, eller til foresatte

– Dette er likevel anbefalinger og følgelig ikke til hinder for bruk ut over anbefalingene, slik vi ser det, sier Walle-Hansen.

Avgjørelsen må tas lokalt

Utdanningsforbundet har også tidligere spurt Kunnskapsdepartementet direkte om det er anledning for ansatte til å bruke munnbind i skole og barnehage. Dette var svaret vi fikk:

"Ansatte i skole og barnehage har anledning til å bruke munnbind på jobb, også når de er i kontakt med elever og barnehagebarn, dersom munnbindet brukes av helsemessige årsaker. Dette kan for eksempel være frykt for å bli smittet av covid-19. I slike situasjoner er det gjort unntak fra forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehageloven og opplæringsloven».

Se alt vi har om Korona her

Walle-Hansen påpeker at Utdanningsforbundet ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt den enkelte lærer bør bruke munnbind, men å gjøre oppmerksom på at dette er noe den enkelte har anledning til dersom den ønsker det.

– Utdanningsforbundet mener at lærere, ledere og tillitsvalgte i den enkelte barnehage eller skole er de beste til å vurdere behovet for munnbind, sier hun.

Les notatet Utdanningsforbundet har laget om bruk av munnbind i skoler og barnehager