Meklingsinnspurten i gang

Unio stats forhandlingsleder, Guro Elisabeth Lind, møtte i dag statens personaldirektør, og lederne for de andre hovedsammenslutningene i staten, hos Riksmekleren. Kommer ikke Unio til enighet med staten før midnatt natt til torsdag 27. mai, blir det streik.

Unio stat er i mekling etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene i april.
Unio stat brøt forhandlingene fordi statens tilbud ville betydd at Unios medlemmer i realiteten ville gått ned i lønn.

Unio har varslet at 990 medlemmer vil tas ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Det betyr at blant annet universiteter, høyskoler og flere politidistrikt vil rammes.

Fristen for meklingen er ved midnatt natt til torsdag 27. mai. I tråd med reglene i arbeidslivet, vil det ikke legges ut nyheter underveis om det som skjer i meklingen.

Dette krever Unio

  • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig.
  • Unio krever at den disponible rammen gis som et prosentvis tillegg på A-tabellen til alle.
  • Ved årets oppgjør krever Unio en klar reallønnsvekst og at etterslepet fra fjorårets oppgjør tas igjen.
  • På bakgrunn av kunstig høy lønnsvekst i Forsvaret vil Unio legge til grunn en gliding på 0,2 prosent i mellomoppgjøret 2021. Dette er det samme som glidningen var i 2017 og 2018.
  • Unio legger til grunn at lønnsveksten for de to avtalene i staten skal være lik i hovedtariffperioden og at de uorganiserte som tidligere år følger den store avtalen.

Alt om lønnsoppgjøret