Må kompenseres for korona-arbeidet

– Lærerne må kompenseres for ekstraarbeidet de gjør under pandemien, krever Utdanningsforbundets Steffen Handal.

I morgen møter Utdanningsforbundet og de andre lærerorganisasjonene KS for å finne ut hvordan det betydelige ekstraarbeidet for lærerne skal kompenseres.

Handal er klar på at arbeidstidsavtalen er laget for en helt annen situasjon enn den vi har vært i i snart ett år.

– Det er viktig å minne om at den er laget for en normalsituasjon og at den ikke tar høyde for den særlige arbeidstidsbelastningen den pågående pandemien har medført.

Han viser til at lærerne er opptatt av smittevern og elevenes opplæring. Det fører til mange og nye ekstraoppgaver.

Tiden til planlegging strekker ikke til innenfor en normal arbeidshverdag. Når kravene til smittevern er absolutte, strekker lærerne seg langt for å opprettholde et best mulig opplæringstilbud for elevene Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Handal er også bekymret for lærernes helse, og at de strekker strikken for langt.

– Arbeidsmengden under pandemien kan ikke overlates til den enkelte lærer å vurdere når nasjonale og lokale smittevernregler er førende. Ekstraarbeid som oppstår som følge av at flest mulig barn og unge skal ha et skoletilbud, må arbeidsgiver betale for, fastslår Handal.

Han mener at lærernes arbeid ikke lar seg innramme i en avtale der styringsretten er det eneste overordnede.

– Dette er bakgrunnen for at vi fra lærerorganisasjonenes side har tatt initiativ til møter med KS for å forsøke å få til en kompensasjon til lærerne for det arbeidet som pandemi-situasjonen har krevd, sier han.

Handal viser til at også KS direktør, Helge Eide, peker på at det er bevilget penger fra staten for å dekke merutgiftene og at disse pengene må nå frem dit de skal.

– Det er med andre ord lite som står i veien for at de sentrale parter skal finne frem til løsninger som gjør at alt merarbeidet skal kunne kompenseres. At det er vanskelig å løse avtaleteknisk må ikke bli et hinder for at lærerne skal få den nødvendige kompensasjonen, sier Handal.

Les også Handal frykter konsekvensene av koronaslitasje hos lærerne 

Her finner dere regler for hvordan ekstraarbeid under koronapandemien skal kompenseres 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet