Lønnsoppgjøret: Enighet med Norlandia

Siste forhandlingsrunde med Norlandia i årets mellomoppgjør resulterte i enighet. Her kan du lese mer om resultatet og finne ny lønn gjeldende fra 1. april.

Norlandia tilhører Spekters område 12 - Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst. I denne runden forhandlet Utdanningsforbundet via Unio.

Oppgjøret sikrer at medlemmene opprettholder kjøpekraften. Lønnskalkulatoren for Norlandia blir oppdatert og ny lønnstabell finner du her. Ny lønn gjelder fra 1. april 2021.

Det er også avtalt et rekrutteringstillegg for områder hvor det er ekstra vanskelig å få tak i nok pedagoger, og gjelder denne gangen for Oslo. Tillegget gjøres gjeldende for nytilsatte barnehagelærere og pedagogiske ledere fra 1.8.21, og vil gjelde så lenge man arbeider i Norlandias barnehager i Oslo.

Allerede ansatte barnehagelærere og pedagogiske ledere med lavere personlige tillegg, eller uten tillegg, vil få oppjustert dette fra samme dato.

For barnehager utenfor Oslo-området, kan tillitsvalgt drøfte å ta i bruk rekrutteringstillegget ved behov.

Se mer om resultatet i protokollen her

Se mer om tariffområdet Spekter her