Lønnsoppgjøret: Enighet i PBL

Partene i PBL-oppgjøret ble i dag enige. Tilleggene blir gitt som generelle tillegg og økning av minstelønnssatser.

Det blir generelle tillegg fra 16.400 kroner til 19.500 kroner. Styrere får et generelt tillegg på 2,9 prosent på grunnlønn fra 1. mai 2021. Oppgjøret er på nivå med det som ble fremforhandlet i kommunesektoren (KS).

I tillegg er det framforhandlet nye minstelønnsnivåer som gir ytterligere tillegg for enkeltgrupper blant våre medlemmer.

– Jeg er fornøyd med det gode samarbeidet vi har med PBL, og at vi kom raskt i havn med dette mellomoppgjøret, sier nestleder Terje Skyvulstad, som leder forhandlingsdelegasjonen på PBL-området for forbundet.

Lønnskalkulator for PBL-området 2021

De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra 01.05.2021. Minstelønn for Pedagogiske ledere og styrere er økt utover de generelle tilleggene. Ansatte som, etter at de generelle tilleggene er gitt, har en grunnlønn lavere enn nye minstelønnsnivåer skal som et minimum innplasseres på nytt minstelønnsnivå.

Partene er enige og har lagt et løp for «Barnehagepensjon» både hva angår arbeidstakers egenandel og AFP.

Forhandlingene ble både startet og avsluttet i dag mandag 11. oktober. Utdanningsforbundet har forhandlet sammen med Fagforbundet og Delta i dette mellomoppgjøret.

– Vi er også fornøyd med det gode samarbeidet vi tre forbundene har hatt i denne prosessen, understreker Skyvulstad.

Se protokoll her

Se mer om tariffområdet PBL

Se mer om lønnsoppgjøret

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 1 900 private barnehager i Norge og rundt 32 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

 

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

 

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP).

 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder