Lederjuss: Innsyn i arbeidstakernes e-post

Enkelte ganger ønsker arbeidsgivere, av ulike grunner, innsyn i en tilsatts e-postkasse eller annet elektronisk lagret materiale. Hvilken mulighet har lederen til å få slikt innsyn?

I utgangspunktet har ikke arbeidsgiveren rett til innsyn i en ansatts e-postkasse eller personlige arbeidsområde. Dette legges også som føring for Arbeidsmiljøloven § 9-5 som sier at ansvarlig departement kan gi forskrift om arbeidsgivers rett til slikt innsyn. Dette er gjort i personopplysningsforskriften kap. 9.

Men i helt spesielle enkelttilfeller kan en arbeidsgiver likevel gis rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post eller lese filer som tilhører arbeidstakeren. Men da må det foreligge mistanke om straffbare forhold, eller at arbeidstakeren har hatt et lengre sykefravær. Dette vil kunne være en saklig grunn til at det kan gis innsyn.

Må varsle den ansatte

Dersom det vurderes foretatt slikt innsyn, så må den ansatte i så fall varsles. Og dersom det er mulig så har vedkommende arbeidstaker rett til å være til stede da innsyn av e-posten foretas.

Det er viktig å være klar over at den begrunnelsen som arbeidsgiveren har gitt for å foreta innsyn, og gevinsten dette har for arbeidsgiver, må veies opp mot den belastningen arbeidstakerne opplever som følge av at det gis innsyn.