Lærerrommet: Kan gaming og spill brukes for å bygge relasjoner i skolen?

Hvordan kan dataspill og gaming også brukes av skole og lærere for å bygge relasjoner med elevene og bidra til vennskap i klasserommet?

Her kan du høre Lærerrommets episode direkte:

Episode 86: Kan gaming og spill brukes for å bygge relasjoner i skolen?

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify


Om interessen mange elever har for gaming og dataspill kan bidra til at lærere bedre forstår elevens liv og utfordringer, er et viktig fokus i denne episoden av Lærerrommet. Også om bruk dette kan bidra til elevenes selvinnsikt og mestring, er et sentralt spørsmål. 

Du kan lese mer om Lærerrommet, og høre alle episodene, på denne nettsiden.

Anerkjennelse av kompetanse

Gjestene i episode er Magnus Sandberg som forsker på spill-basert læring ved NTNU og miljøterapeut og forfatter Nina Borge.

Sandberg forteller i episoden at spill og gaming betyr mye for mange barn og ungdommer.
– Å bruke spill, enten man bruker dette i læring eller som et sosial-pedagogisk formål, så er det mange elever som føler at det handler om å bli tatt på alvor, sier Sandberg, som også har lang erfaring som lærer både i ungdomsskolen og videregående.

– Bare det at man bruker det eller at man prøver å bruke det, og feiler, kan være ganske smart for en lærer å gjøre for å bygge relasjon, og for å få en bedre relasjon mellom elever i klassen, mener forskeren.

Han sier at elevene som spiller kan ting, altså har de en kompetanse.

– Anerkjennelsen av eleven ligger i forsøket, og så får du en del eksperter i klasserommet som kan hjelpe til - og som ikke alltid er de som blir spurt om å hjelpe andre elever, sier Sandberg.

I Borges nyeste bok, ungdomsromanen Outlaster, møter vi Adrian som sliter sosialt og på skolen. I dataspillet Counterstrike finner han derimot mestring og mening.

Bedre mestring

– Ofte tenker vi at spillet er problemet, at man kanskje ikke er på skolen fordi man sitter hjemme og gamer. Men jeg tror virkelig ikke at det er noen ungdommer som velger bort skolehverdagen sin og livet sitt for å sitte hjemme og game. Gaming er heller noe man tyr til fordi man ikke er på skolen, sier Borge.

Adrian bruker mye tid på gaming og han er skikkelig god. Det er også der han har engasjementet og vennene sine.

– Når han har skjermen mellom seg selv og virkeligheten blir han også tøffere, og da får han til ting og er ikke så redd. På skolen har han masse redsler, sier Borge, som via jobben som miljøterapeut også har mye kontakt med skoler, lærere og elever.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Du høre alle publiserte episoder av Lærerrommet her.