Lærerrommet: Ytringsfrihet, hvorfor er det vanskelig?

Hvordan skal ytringsfrihet formidles i klasserommet eller et annet sted? Skal en lærer uansett utfordre elevene?

Hør episode 63 av podkasten Lærerrommet direkte her:

Episode 63: Ytringsfrihet, hvorfor er det vanskelig?

Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Retten til å si og høre

– Ytringsfrihet er vår alles rett til å si det vi vil, eller å la være å si det hvis man ikke vil. Men det er også andres rett til å høre det vi har å si, eller vår mulighet til å høre hva de andre har å si, sier forsker og jurist Anine Kierulf ved Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun er episodegjest sammen med politisk rådgiver Jens Garbo i Utdanningsforbundet.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.

Kierulf trekker fram tre hovedgrunner til at vi beskytter ytringsfriheten så sterkt som det vi gjør.

– Den første er vår mulighet til å danne oss selv som mennesker, vi trenger å prøve ut tankene våre på andre og vi trenger å høre deres tanker om det vi tenkte og om alle andre ting i verden -for derigjennom å justere kurs og bli de menneskene vi er, det holder vi å med hele livet, sier juristen.

De to andre grunnene er mer kollektivt tettet: Sannhetssøken og demokrati.

Ytringsfrihet og menneskerettigheter er bærebjelker i læreplanverket og en del av den nye Læreplanens overordnede tema Demokrati og medborgerskap. Episoden har også lærerdrapet i Parishøsten 2020 som bakteppe. Læreren hadde vist Muhammed-karikaturer i undervisningen.

Hva beskytter lovverket?

Garbo har vært redd for at lærere ikke skal tørre å utfordre i det hele tatt i kjølvannet av dette.

– Det er fordi at oppmerksomheten rundt en slik type voldshendelse også vil kunne oppleves som en innsnevring av rommet, sier Garbo, og eksemplifiserer med en norsk lærer som to uker etter hendelsen kan ha hatt et godt pedagogisk opplegg for en ungdomsskoleklasse der planen var å vise fram tegningene:

– Læreren ville nok gått en ny runde med seg selv og spurt om det var en risiko for at undervisningsopplegget kan komme til å true egen, familiens eller elevers sikkerhet, sier Garbo, som også har bakgrunn som lærer og rektor.

Han sier at lovverket rundt ytringsfriheten ikke er der for å beskytte retten til å si det alle liker å høre, det som er helt harmonisk og uten kant.

– Det ligger i sakens natur at vi har det juridiske reisverket nettopp for å hindre noen i å stoppe ytringer de ikke liker. Det er viktig å forstå som en del av ytringsfriheten. Også i læreres undervisning er det sentralt å skjønne akkurat det, understreker han.

Både Garbo og Kierulf snakker om at det å være en demokratisk borger blant annet handler om å kunne bære ubehaget ved å møte ytringer du ikke ønsker deg eller liker.
I episoden dreier også samtalen seg om flere temaer som berører ytringsfriheten og om berøringsangsten som kan oppstå.

Podkast for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her er alle publiserte episoder.