Lærerrommet: Hvorfor er lærerutdanningen viktig?

Hva betyr det for hverdagen i klasserommet, og for elevenes læring, hvis ikke en lærer med lærerutdanning står for undervisningen?

Hør episode 83 av podkasten Lærerrommet her:

Episode 83: Hvorfor er lærerutdanningen viktig?

Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lærer Simen Spurkland ved Hennummarka skole i Lier, lærerstudent Audun Skinningsrud ved UiO, som også jobber i skolen ved siden av studiene, og professor Elaine Munthe, senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning ved UiS.

Tusenvis av elever blir hver dag undervist av en som mangler lærerutdanning. Hvilke kompetanser er det en lærerutdannet lærer er trent i og har utdanning i? Dette er et av de sentrale spørsmålene i denne episoden.

Les mer om podkasten Lærerrommet og hør alle episoder her.


Flere kompetanser

Den store mangelen på lærere med lærerutdanning i skolen betyr mye i praksis, sier professor Munthe, og viser til forskning:
– Vi vet at det er mange faktorer som spiller inn i forhold til hvordan elever har det i skolen og hvordan de gjør det i skolen. Når det gjelder skolefaktorer, er det læreren som har størst betydning, sier Munthe.

– En del forskning ser på resultater elever får, ofte i matematikk og lesing. På de områdene har vi masse forskning som viser at å ha en lærerutdanning og det å ha et fag, altså at du har hatt opplæring selv i matematikk eller i lesing, spiller inn på resultatene elever får, påpeker hun.

Munthe nevner flere kompetanser en lærerutdannet lærer utvikler gjennom utdanningen. Men også dypere kompetanser som utvikles gjennom det å være lærer og i et fellesskap der man lærer av hverandre.

– Det handler om å kunne se kunne hele mennesket og være opptatt av menneskers vekst. Og forstå hvordan små mennesker og store mennesker tenker, oppfører seg og lærer, og hvordan det er mulig å jobbe med dette på gode måter som gjør at de både trives, mestrer og har det godt, sier Munthe.

Audun Skinningsrud har lenge jobbet fast med elever i skolen, men ønsket å starte på en lærerutdanning blant annet fordi han ønsket seg det han kaller «verdens viktigste jobb». Nå er han lærerstudent på tredje året.

– Studiene er en bevisstgjøring av hva dette innebærer, hvor stor denne rollen er og hvor kompleks den er. Jeg var ikke klar over det da jeg startet, sier Skinningsrud.

– Jeg håper å bli enda sikrere i jobben min, og føle at jeg gjør det riktige. Jeg støtter meg veldig på de ferdigutdannede lærerne nå, sier lærerstudenten.

Relasjonene

Spurkland startet som nyutdannet lærer for mange år siden med å ta notater, noe som i 2020 førte til boka «Notatet, Fra flau til profesjonell lærer». Spurkland sier kollegene har vært avgjørende for ham i utviklingen hans som lærer.

Noe av det viktigste Spurkland sier har forstått etter endt lærerutdanning, og etter de første åra i klasserommet, er å være innstilt på at han må dyrke en relasjon til hver elev.

– Kanskje alt begynner der. Hvis man ikke evner å like alle elevene, enten helt på ekte eller at du klarer å profesjonelt late som om du liker alle like godt, er det der du må begynne, sier læreren.

– Elevene må trives, de må ses, det er det min jobb å sørge for. Når jeg kommer inn i klasserommet så må jeg se alle elevene, før jeg begynner å snakke fag. Det er ikke noe jeg finner på selv, sier Spurkland og viser til overordnet del i læreplanen.

– Noen ganger kan det være høyt faglig trykk, en annen dag kan det være en klem, en skulder og et fang. Det beskriver kompleksiteten i jobben på en veldig god måte. Oftere enn man tror må fag bare være fag, det må handle om å bare sørge for å ha det hyggelig i det fellesskapet man er.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Her kan du lese mer om podkasten og finne alle publiserte episoder.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Du kan lese mer om podkasten, og alle episodene, på denne nettsiden.