Lærerrommet: Hva kan gi barn og ungdom mer leseglede?

Hvor viktig er det at elevene ser på seg selv som lesende?

Hør på episode 64 av podkasten 64 direkte her:

Episode 64: Hva kan gi barn og ungdom mer leseglede?


Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Gjestene i denne episoden er forsker Tove Stjern Frønes ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og pedagog/prosjektansvarlig Troels Posselt i Foreningen Les.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.


Interesse og engasjement viktig

Kartlegginger og forskning viser at lesevanene til barn og unge er i forandring, og ikke alltid til det bedre. Leseferdighetene til 15-åringene i Norge er nokså stabil. Men mange sier at de «ikke leser i det hele tatt» når de blir spurt om sine lesevaner på fritiden. I fagmiljøet er det er en bekymring for langlesingen.

– Det å lese litt hver dag, og å være en som ser på bøker som en ting det går an å sette seg ned med - de som gjør det leser veldig mye bedre enn de som aldri leser. Men kanskje viktigere enn det er alle opplevelsene de som ikke leser går glipp av, og den berikelsen det gir, sier Frønes.

Det er noen barn og unge forskeren er mer bekymret for enn andre når det gjelder lesing: Det er flere gutter enn jenter sliter med lesing eller lar være å lese, og forskeren rekker også fram elever fra hjem der bøker ikke har sentral plass. For disse blir skolen ekstra viktig for å bli kjent med bøker, mener Frøne, som vil slå et slag for det hun kaller den «generelle lesekulturen».

Posselt påpeker i episoden at man leser på en annen måte når man leser med interesse og engasjement.
Foreningen har flere lese-prosjekter, og trykker blant annet opp antologier med smakebiter på litteratur som kan gi lyst til å lese mer. Posselt sier de også er opptatt av betydningen av at barn og unge skal få si selv hva mener om litteraturen, hva de liker. Så kan det tas hensyn til når bøker formidles til dem.

– Dette kan også bidra til bedre samtale om litteratur, og mer temperatur når man diskuterer «hva er det jeg liker». De bryr de seg, og det gir mer eierskapsforhold til egen lesing når de får lov å mene noe, sier Posselt.

Podkast for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her er alle publiserte episoder.

Du kan lese mer om podkasten Lærerrommet på denne nettsiden.

Hør mer om lesing og bøker

I episode 55 snakker førstelektor Hilde Dypvik og barnehagestyrer Heidi Gilje om hvilken funksjon bøker kan ha i barnehagens hverdag og hva som kan være effektene av barnelitteratur. Hør episoden direkte her:

Episode 55: Bøker i barnehagen, hvorfor det?