Lærerrommet: Hva er en god seksualundervisning?

Hva lurer barn og ungdom mest på om seksualitet? Hva bør de lære, og hvordan?

Hør episode 81 av podkasten Lærerrommet her:

Episode 81: Hva er en god seksualundervisning?

Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er høyskolelektor Wenche Fjeld ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, ved Høgskolen Innlandet og helsesykepleier Per Arthur Andersen, leder for Helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo.

Du kan lese mer om podkasten, og alle episodene, på denne nettsiden.

– Voksende nysgjerrighet

«Snakk om det» heter Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse som kom ut for noen år siden. I den nye læreplanens tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring er seksualitet og kjønn et av temaene.

Men hva skal man så snakke om og hvordan skal man snakke?

Andersen, også kjent som helsebror fra blant annet avisa Aftenposten junior, sier at barn og ungdom lurer på alt fra det å være trans og om de selv er det kjønnet de er født med. Tematikk som forelskelse og hvordan man kan vite om man liker noen, har også vært hyppige temaer.

– Det er en stor nysgjerrighet, og den opplever jeg at bare vokser - både blant de yngste gruppene i samfunnet, og også i ungdomsåra, sier Andersen.

Han mener det er viktig at den som snakker om seksualitet til barn og ungdom er trygg på informasjonen de gir ut, og at informasjonen er så riktig som mulig. Han tror et økende søkelys på seksualundervisning nå skyldes at graden av misinformasjon er så lett å støte på.

– Mer kunnskap trengs

Helsesykepleieren er også sikker på at barn og ungdoms økende digitale liv med blant annet både dating og vennskap på nett, og mer usikkerhet og pålagt avstand under pandemien har økt behovet for god undervisning på feltet.

Fjeld er studieleder ved et videreutdanningstilbud på masternivå som heter «Identitet, kroppsbilde og seksuell helse», det eneste i landet for lærere og barnehagelærere. Hun mener fagfeltet er «stemoderlig» behandlet som fag og at lærere forteller om manglende kunnskap om feltet fra egen utdanning: Dette gjør undervisningen utfordrende på ulikt vis.

Fjeld, som er utdannet både pedagog og sexolog, skiller mellom seksualundervisning og seksualitetsundervisning.

– Når vi snakker om seksualundervisning så kan mange tenke at vi skal lære barna å ha sex, mens i seksualitetsundervisning ser vi på bredden ved å formidle om seksualitet, forklarer Fjeld.

– Det handler om å forvalte følelser, om å bli forent med egen kropp og godta kroppens utvikling og endring og om hva slags sterke følelser som kan oppstå i forhold til det som handler om seksualitet og forelskelse. Ikke minst hvis man ikke blir møtt på forelskelsen sin – hvor vondt det kan være, sier Fjeld.

Hun trekker også fram tematikk som identitet, det å skille mellom positive ting og det som ikke bra- og grensesetting. 

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Her kan du lese mer om podkasten og finne alle publiserte episoder.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.