Lærerrommet: Dette vil Tonje Brenna med barnehage og skole

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) deler synspunkter, og snakker om påbegynte planer og prosesser for lærermangelen, barnehage, grunnskole og videregående. Les mer her, og hør på Lærerrommet. 

Hør episoden der Brenna er gjest direkte her:

Episode 85:Dette vil Tonje Brenna med barnehage og skole

 

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

– Dette er Norges viktigste sektor, og det å gjøre endringer på en klok måte, gjør de rette endringene og det kunnskaps- og erfaringsbasert, er viktig, sier Tonje Brenna, som er episodens eneste gjest.

– Ellers ender vi opp med å skrive ut feil medisin til feil diagnose og det tror jeg ikke er bra, mener kunnskapsministeren.  

Her kan du lese mer om podkasten og finne alle publiserte episoder.

Vil samarbeide om skole 

Brenna vil ikke vil være detaljstyrende, og hun vil ha dialog med og lytte til de som har «skoa på».

– Det er veldig mange ting skolen skal bidra til å løse. Men blikket om at skolen skal løse alle problemene alene, det tror jeg er galt. Vi trenger også noen som forsvarer skolen, og sier at målet er at dette er et sted for å lære, for utvikling og lek. Og så trenger vi også hjelp til å løse en del ting andre steder og i samarbeid med andre, sier statsråden. 

– Jeg har lyst å invitere hele regjeringskollegiet med på at vi jobber med å løse de tingene som kommer til utrykk i klasserommene våre, og at det ikke er en jobb alene for kunnskapsministeren. Det er en jobb som krever innsats fra flere, sier Brenna, som i episoden gir eksempler på hva dette kan bety i praksis.

I samtalen med kunnskapsminister er lærermangelen i skolen og flere barnehagelærere og ansatte til barna i barnehagen sentrale tema.

Brenna sier blant annet at avskiltingen av lærere  i skolen er noe det må gjøres noe med. Hun sier også:

– Når så mange sier at de har vurdert å slutte, og så mange allerede har sluttet og ikke kommer tilbake så er det et eller annet som ikke er helt som det skal, sier kunnskapsministeren i episoden. 

I Hurdalserklæringen står det om en ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærarutdanningen. Brenna avviser i episoden at en slik kampanje alene er hele løsningen på lærermangelen. På spørsmål om hva lønn betyr som virkemiddel for å rekruttere og beholde flere lærere, sier Brenna:

– Alle som har en jobb og alle som velger en jobb er opptatt av hva de tjener, så selvfølgelig har lønn noe å si. 

Nye barnehage-regler

Brenna er opptatt av et oppdatert regelverk for private barnehager.

–Det å stramme litt til, sørge for at pengene man tjener på barnehager går tilbake til barna og reinvesteres i barnehagen og i kompetanse blant ansatte, det tror jeg er veldig viktig. Det er et stort arbeid, men det er noe av det jeg gleder meg aller mest til å ta fatt på. Det ligger masse uforløst der, sier hun. 

Noe annet Brenna gleder seg mye til å ta fatt på som statsråd er å jobbe med overgangen fra barnehage til skole.

– Vi har ikke evaluert seksårsreformen, vi vet ikke hva det har hatt å si for ungene våre. Det er egentlig absurd å tenke på.

– Det kommer en stor og bred evaluering av seksårsreformen, jeg tror den kommer neste vår. Jeg skal dykke ned i den fordi den kommer forhåpentligvis til å si oss ganske mye om hva som har gått bra og hva som har gått mindre bra, sier kunnskapsministeren. 

– Hele konseptet var at man skulle leke og ha fokus på helt andre ting enn det å sitte å pugge, lese, regne og skrive.

Samtalen i Lærerrommet dreier seg også om ungdomsskolen, som regjeringen ønsker seg mer praktisk og om ulik tematikk inn i videregående rundt læreplasser og fullføringsreformen.

Her finner du alle publiserte episoder av Lærerrommet. 

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Du kan lese mer om Lærerrommet, og høre alle episodene, på denne nettsiden.