Lærerrommet: Å ta igjen det tapte etter korona, er det mulig?

Hvilken skole venter elever og lærere etter pandemien, og hva trenger skolen? Hvilke etterdønninger risikerer vi om ikke grep blir tatt?

Hør episode 77 av podkasten Lærerrommet her:

Episode 77: Å ta igjen det tapte etter korona, er det mulig?


Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes

SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud

Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast

Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lærer Magnus Håkonsen ved Trosterud skole i Oslo, rektor Marit Nordbotn ved Charlottenlund skole i Trondheim, elev/student Jo Sigurd Barlien og utdanningsdirektør Grethe Parr ved Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.

Du kan lese mer om podkasten, og alle episodene, på denne nettsiden.

Kontaktlærerens rolle

– Jeg synes ikke «tapt læring» er et godt begrep å bruke, sier Magnus Håkonsen som har vært kontaktlærer under pandemien.

Han siterer Oslo-mobbeombud Kjerstin Owren og psykolog Peder Kjøs:
– De sier at tapt læring ikke finnes, at det er et politisk konstruert problem og at læring finnes i alt, sier læreren, og tilføyer at vi har lært mye om det å leve i en pandemi, og slik lært ting som man ikke ville lært ellers.

Økt tid til kontaktlæreren er et av mange tiltak som foreslås i rapporten «Skolen etter koronapandemien, et løft for trivsel og læring» som kom i juni. Utdanningsdirektør Grethe Parr ledet arbeidsgruppa som står bak denne rapporten. Parr betegner kontaktlæreren som en nøkkelperson for alle elever.

– Det aller viktigste for oss var kontaktlæreren. Og fra skolestart i år må man bruke tid på sosial læring, ikke bare tenke på at man skal ta igjen det på å ta igjen det som er tapt faglig.Og anerkjenne at faglig læring og sosial læring egentlig er deler av det samme, vi kan ikke ha det ene uten det andre, mener Parr.

Mer tid og fellesskap

Som tidligere nestleder i Elevorganisasjonen var Jo Sigurd Barlien elevenes representant inn i arbeidet med rapporten. Noen elever har hatt det bra under pandemien, andre sliter.

– En sterkere kontaktlærerrolle er viktig, det vil gi kontaktlæreren mer tid til å prate med hver enkelt elev. Elevmedvirkning trenger ikke være så «hokus pokus», ofte handler det bare å høre med elever hva de ønsker, understreker Barlien.

Rektor Marit Nordbotn mener det som er mest merkbart nå er mangelen på fellesskap. Å skape fellesskap er også nevnt som et tiltakene i rapporten. Nordbotn sier også at det har vært vanskelig å få til oppfølging og utvikling.

– Det er ikke slik at sosial læring og faglig læring er skilt fra hverandre, det går an å legge opp til aktiviteter som dekker over begge deler. Vi skal være bevisste på å fortsatt jobbe godt med hele barnegruppa, og sørge for at alle er inkludert og har et stort fellesskap. Det er en av de utfordring vi har hatt under pandemien, når man skal velge seg et lite antall venner å være sammen med, sier rektoren.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her kan du lese mer om podkasten og finne alle publiserte episoder.