Karanteneunntak: − Urimelig og ulogisk

Utdanningsforbundet reagerer på at lærere skal få unntak fra smittekarantene på jobb, men likevel må sitte i fritidskarantene. − Logisk brist, mener 2. nestleder Hege Valås.

Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og syv etter nærkontakten, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Utdanningsforbundet reagerer på karanteneunntaket.

– Slik jeg oppfatter de nye reglene er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Det er urimelig og ulogisk, sier Hege Valås til NTB.

Hun ser for seg en situasjon der de ansatte kan havne i fritidskarantene på nytt og på nytt, mens de fortsatt går på jobb og blir utsatt for smitte.

Utfordringen er nemlig at siden lærere ikke ble prioritert for andre vaksinedose, er det mange lærere som ikke vil kunne vaksineres med tredje dose før rundt månedsskiftet februar/mars. Tredje vaksinedose gir unntak fra smittekarantene både på jobb og fritid en uke etter at dosen er tatt. (dette avsnittet ble oppdatert tirsdag 28. desember kl. 12.15, etter at regjeringen kalte kritikken mot karanteneunntaket feilslått)

– Logisk brist

Bakgrunnen for den nye regelen om karanteneunntak er å forhindre å stenge ned skoler og barnehager, heter det i pressemeldingen fra regjeringen. 

– Vi har forståelse for at alt skal holdes åpent. Men da bør det enten være karantene over hele linjen, eller karanteneunntak for både jobb og fritid, sier Hege Valås.

– Regelen er urimelig og ulogisk fordi de ansatte i skoler og barnehager kan være nærkontakter og tett på elever og barn i barnehage hver dag, men samtidig være i fritidskarantene og da for eksempel avskåret fra å hente sitt eget barn i barnehagen. Det er en logisk brist, sier Valås.

Fylkesleder Thomas Norgård i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark reagerer også på de nye karantenebestemmelsene. Han snakket om det med NRK Kveldsnytt mandag 27. desember. Innslaget ser du her

Her finner du svar på en del spørsmål om korona som er aktuelle for lærere i barnehage og skole