Hva skjer videre i lønnsoppgjøret i Oslo?

Mange medlemmer lurer på hva som skjer videre nå som Stortinget har vedtatt tvungen lønnsnemnd i Oslo.

Saken er oppdatert 1. juli med dato for behandling i Rikslønnsnemnda.

Stortinget fattet tirsdag den 15. juni vedtak om tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken i tariffområde Oslo, og saken skal nå behandles i Rikslønnsnemda.

Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom Oslo kommune og Unio vil skje den 27. september.

Fram til saken er behandlet ferdig gjelder lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer slik de var per 30. april 2021.

– Tvungen lønnsnemnd løser ikke problemene

Dette skjer i nemnda

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. I de fleste tilfeller har Rikslønnsnemnda stadfestet resultatet i skissen fra Riksmekler, men det kan også komme endringer.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den vil da gjelde fram til hovedlønnsoppgjøret våren 2022.

Les mer om Rikslønnsnemnda her.

Hva slags avtale kan vi vente å få?

De andre hovedsammenslutningene har allerede godtatt en avtale med en ramme på 2,8 prosent og en minstelønnsøkning på 16 500 kroner med virkningsdato fra 1. mai 2021.

Lønnsøkningen, eller ramma som den kalles, er økningen i gjennomsnittslønna fra ett kalenderår til det neste. En ramme på 2,8 prosent betyr at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne i Oslo kommune skal være 2,8 prosent høyere enn gjennomsnittslønna deres året før.

Dersom vår avtale blir noenlunde lik den de andre hovedsammenslutningene har godtatt, vil de fleste av våre medlemmer få et lønnstillegg på mellom 16 500 og 23 300 kroner (det høyeste tallet gjelder for de som er lektor med opprykk på topp med to lønnstrinn ekstra). Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin, altså vil lønnstabellen bli regulert med disse tilleggene. Hvilken dato vår avtale (eller nemndas beslutning) vil gjelde fra er foreløpig usikkert. Medlemmene vil få etterbetalt de nye lønnstilleggene fra den datoen avtalen gjelder fra.

Det er ikke satt av penger til lokale pottforhandlinger i årets oppgjør. Alle lønnstilleggene gis sentralt.

Skal dette ut på uravstemning?

Nei. Når det ble streik og denne ble stanset av tvungen lønnsnemnd, vil nemndas kjennelse få virkning som en tariffavtale. Det er ikke anledning til å si ja eller nei til en kjennelse fra Rikslønnsnemnda.