Har lærere kritisk eller viktig samfunnsfunksjon?

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer har spurt om lærere i barnehage og skole har en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Barnehager og skoler er ikke kategorisert som kritisk samfunnsfunksjon.

Derimot inngår barnehager og skoler under kategorien «Viktig samfunnsfunksjon» i myndighetenes liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell.

Rett til skole/barnehagetilbud

Denne oversikten ble etablert da regjeringen i mars i fjor skulle lage liste over personell som kunne få ha barn i barnehage og på barneskole selv om disse var stengt. Listen har siden den ble laget i mars i fjor blitt konkretisert. Etter innspill fra de ulike departementene har «Barnehager og skoler» blitt tatt inn i denne listen, men da altså som «Viktig samfunnsfunksjon».

Lærere er definert som en viktig samfunnsfunksjon. De som har viktig og kritisk samfunnsfunksjon, har begge større mulighet til å kunne få rett til skole og barnehageplass enn andre. Det må likevel foretas en helt konkret vurdering av behovet for slik plass i hvert enkelt tilfelle. Dette avgjøres blant annet av hvor stor innvirkning fraværet av arbeidstaker har på sin arbeidsplass.

Unntak i forhold til reiserestriksjoner

I forbindelse med portforbudshøringen ble det foreslått at viktig og kritisk samfunnsfunksjon skulle ha betydning for en rekke momenter. Forslaget ble skrinlagt.

Per i dag er Utdanningsforbundet kjent med to tilfeller hvor det har betydning å være regnet som kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Det ene er utvidet rett på skole/barnehagetilbud, nevnt over. Det andre er mulige unntak knyttet til reiserestriksjoner. For rett til skole og barnehagetilbud forstår Utdanningsforbundet reglene slik at dette skal gjelde også viktig samfunnsfunksjon og derfor lærere. For reiserestriksjoner er det mer uklart om lærere er omfattet i unntakene og For reiserestriksjoner har det vært mer uklart om lærere er omfattet i unntakene. Utdanningsforbundet har henvendt seg til myndighetene og fått svar fra Justisdepartementet. De forteller at lærere ikke er omfattet av disse unntakene knyttet til reiserestriksjoner slik de står i dag.

Per 1. mars ble det unntak i reiserestriksjonene for dagpendlere fra Sverige og Finland, og derfor har denne reglen enn så lenge mindre praktisk betydning for våre medlemmer.

Denne artikkelen er redigert to ganger siden den ble publisert: 18.03.21 med en oppdatering om reiserestriksjoner fra Justisdepartementet og 23.03.21 med en presisering av hvem som kan få skole eller barnehageplass dersom skoler og barnehager i utgangspuktet er stengt.