Handal: - Alvorlig bekymret

Høyt sykefravær og mangel på vikarer skaper store utfordringer i barnehager og skoler. Steffen Handal er svært urolig for den merbelastningen mange ansatte nå opplever.

Kombinasjonen av stigende smittetall, forlenget karantene som følge av Omikron-varianten og et generelt svært høyt sykefravær skaper en krevende situasjon i barnehager og skoler. Steffen Handal mener vi må være åpne for å begrense tilbudet noen steder for å kunne holde barnehager og skoler åpne.

– Mange barnehager og skoler har rett og slett store kapasitetsutfordringer på grunn av høyt sykefravær og mangel på vikarer.

– Erfarne skoleledere og styrere forteller at de har aldri opplevd noe lignende, sier Steffen Handal.  

Utdanningsforbundets leder mener forholdene enkelte steder er kritisk.

– Jeg er alvorlig bekymret for situasjonen, både for tilbudet vi gir barn og unge og for den voldsomme merbelastningen som påføres de ansatte som er på jobb med for lav bemanning, sier Handal.

Mye sykdom, få vikarer

Nylig kom SSB med oppdaterte tall for sykefravær. Statistikken viser en bekymringsfull trend: Sammenliknet med tredje kvartal i fjor, ser vi en økning på 8,5 prosent i fraværet hos undervisningspersonell. Statistikken er ikke brutt ned spesifikt på barnehage, men Utdanningsforbundets tillitsvalgte og medlemmer rapporterer om rekordhøyt sykefravær mange steder.

– Samtidig er det stor mangel på vikarer, og ledere i barnehagene sier rett og slett at de ikke får tak i folk, forteller Handal.

Kapasitetsproblemene er noen steder så betydelige at Utdanningsforbundets leder mener det riktig er å vurdere redusert åpningstid lokalt i barnehagene, kanskje også et begrenset tilbud i skolen.

– Slik situasjonen er nå, mener jeg vi må la den enkelte leder i barnehager og skoler kunne redusere tilbudet dersom de ikke har tilgang på nok personell. Jeg tror dette er eneste måten vi kan klare å holde skoler og barnehager åpne på, understreker Handal.

Møter kunnskapsministeren tirsdag

De ulike organisasjonene er invitert til møte om koronasituasjonen med kunnskapsminister Tonje Brenna tirsdag 7. desember. Handal sier han her vil presisere behovet for at vi i fellesskap finner løsninger på situasjonen vi står i. Spesielt vil han understreke behovet for at de ledere som er i områder hvor sykefraværet begrenser muligheten for full drift både har og får politisk støtte for å gjøre nødvendige grep.

– Vi må klare å gi et best mulig tilbud til barn og unge og samtidig ivareta de ansatte som står igjen i en unormalt krevende situasjon.

– Jeg tror det er viktig at statsråden sender et signal om at lokale ledere i barnehager og skoler kan, og skal, vurdere om det er forsvarlig å fortsette et fullverdig tilbud. Hvis det ikke går må det kuttes i åpningstider eller tas andre grep, mener Handal.

Ber ikke om trafikklysmodell

Til tross for situasjonen vil Handal og Utdanningsforbundet ikke kreve at skolene i utsatte områder går tilbake til trafikklysmodellen man brukte i en tidligere fase av koronapandemien. Det har hverken han eller organisasjonen smittevernfaglig kompetanse til. Situasjonen er også noe annerledes nå enn den var da.

– Modellen ble utviklet som et smittebegrensende tiltak før vi hadde vaksiner. Nå er situasjonen noe annerledes.

– Både lærere og ledere i skoler og barnehager opplevde trafikklysmodellen som svært arbeidskrevende å bruke, sier Utdanningsforbundets leder.

En eventuell gjeninnføring av trafikklysmodellen på nasjonalt nivå må politiske og smittevernfaglige myndigheter vurdere, mener Handal.

– Men jeg vil advare mot tiltak som kan skape ytterligere kapasitetsproblemer, sier han.

 

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet