Handal: – Barna må få flere barnehagelærere

Nye tall viser at det har blitt noe flere barnehagelærere i barnehagene. – Utviklingen går altfor sakte, selv om økningen er bra, mener Steffen Handal, og ber kunnskapsministeren ta grep.

Fersk statistikk fra Utdanningsdirektoratet (Udir) fastslår at økningen i antall barnehagelærere bare er på 400 årsverk fra 2019 til 2020.

– Antallet barnehagelærere burde vært høyere og økningen større. Alt for mange barnehager oppfyller fortsatt ikke pedagognormen. Det er over to år siden den kom, og fortsatt følges den ikke i en tredjedel av barnehagene, sier Utdanningsforbundets leder.

Her kan du lese hele statistikken fra Udir som ble lagt fram denne uka, og er basert på BASIL og innhentes i hver enkelt barnehage. 

Økningen bremser opp?

Andelen barnehagelærere har steget svakt i flere år, men det ser ut som om veksten bremser - selv om det har blitt noen flere årsverk. Til sammenlikning så var økningen fra 2018 til 2019 på 848 årsverk fra 2018.

31 prosent av barnehagene oppfyller altså fortsatt ikke pedagognormen som ble innført i 2018.

– Dette ikke er bra nok, utviklingen går altfor sakte. Dette gjelder både kommunale og private barnehager, fastslår Handal.
– Den lille økningen i antallet årsverk utført av barnehagelærere nå må også ses i sammenheng med at det har vært et fall i antall barn i barnehage.


– Strengere barnehagelærernorm

Handal spiller ballen over til kunnskapsminister Guri Melby om at hun må ta et grep for å sikre barna flere barnehagelærere i hverdagen.

– Det bør nå innføres en barnehagelærernorm som sikrer 50 prosent barnehagelærere i barnehagene. Det trenger barnehagebarna, sier Steffen Handal.

Utdanningsforbundet har i flere år jobbet målrettet for flere barnehagelærere til barna, og har fram mot stortingsvalget 2021 minst 50 prosent barnehagelærere som en førsteprioritet. Les mer om det her.

– En slik barnehagelærernorm innebærer en skjerping av dagens pedagognorm slik at den utgjør minst én barnehagelærer per seks barn under tre år, og en barnehagelærer per 12 barn over tre år, presiserer Handal.

Til sammenlikning krever dages pedagognorm er kravet én barnehagelærer per 14 barn over tre år.

– Det finnes nok barnehagelærere, og vi er så nære målet om å få flere av dem inn til barna i barnehagen. På Stortinget har det vært flertall for dette lenge, nå må kunnskapsministeren gjøre det som trengs, sier Handal.

–  En hvilepute

69 prosent av barnehagene oppfyller dagens pedagognorm uten dispensasjon fra utdanningskravet, altså at ansatte fyller barnehagelærer-stillinger uten fullstendig utdannelse. Resten av barnehagene har ikke nok barnehagelærere. Dette gjelder en noe høyere andel. Det er barnehageeiere som kan søke om dispensasjoner fra å ha nødvendig utdanning i stillinger - i en tidsbegrenset periode.

– Fortsatt er alt for mange på dispensasjon, og det kan se ut som dispensasjonsmuligheten har blitt en hvilepute for alt for mange kommuner og private barnehageeiere, konstaterer Handal.

Stortingets vedtatte bemanningsnorm krever at barnehagene har minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Statistikken viser også at omtrent 99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen, noe som betyr en økning fra 2019. Kommunale barnehager har best bemanning, men forskjellene mellom private og kommunale er redusert over tid.