Fortsatt sammen i partnerskap mot mobbing

Utdanningsforbundet forplikter seg til å fortsatt jobbe for at alle barn og unge skal ha det trygt og godt uten mobbing, gjennom Partnerskap mot mobbing.

– Partnerskap mot mobbing betyr mye for Utdanningsforbundet. Det er noe vi bruker mye tid og ressurser på, og det et bra samarbeid, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet er sammen med 14 ulike organisasjoner og Regjeringen partnerne i Partnerskapet mot mobbing (PMM). Og i går fornyet og forlenget partnerne avtalen seg imellom. Avtalen forplikter partnerne til å sette mobbing på dagsorden, og bidra til at alle barn og unge har et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø - uten mobbing.

Ny avtaleperiode til 2025

En ny bekreftelse av samarbeidet i avtalen ble markert i går med Guri Melby og alle lederne av organisasjonene i PPM digitalt til stede. Under markeringen fortalte alle partnerne hvorfor akkurat deres organisasjon velger å prioritere partnerskapet.
Skyvulstad trakk også fram hele den store organisasjonen Utdanningsforbundet er, med alle de tillitsvalgte landet rundt.

– Dette arbeidet skjer ikke bare i Oslo og i kontorer der. Vi er opptatt av å bruke nettverket vårt ut til kommuner, skoler og barnehager der vi har tillitsvalgte. Det går an å skape lokale partnerskap. Elevene og barn skal kjenne en forskjell på det arbeidet vi gjør i partnerskapet, sier Skyvulstad.

Kunnskapsminister Melby innledet gårsdagens markering med å trekke fram det viktige fokuset i partnerskapets arbeid.

– Selv om vi i Partnerskap mot mobbing i lang tid har jobbet for å forebygge mobbing, blir barn fortsatt holdt utenfor for lek, og barn blir mobbet. Barn og unge grunner seg til å gå på skolen, sa statsråden.

Hun minner blant annet om at alle voksne har ansvar inn i dette, og at alle som jobber med barn må ha den riktige kompetansen i arbeidet for å gi barn og unge et godt og trygt miljø.

Statsminister Erna Solberg ble forhindret fra å delta på markeringen, men sendte en hilsen via video til partnerne:

– En mobbesak er en sak for mye, understreker Solberg, og hun forsikrer om at arbeidet mot mobbing har stor prioritet i regjeringen

Nå skal PMM arbeide med en ny handlingsplan for de neste årene.

Partnerskap mot mobbing (PMM) ble dannet i 2016, med en avtale som strakk seg ut 2020. Partnerskapet er en forlengelse av Manifest mot mobbing, der Utdanningsforbundet også var en part.

Alle organisasjonene som er med som partnere jobber inn mot barn og ungdom, mot barnehager, fritidsarenaer og skoler på ulike vis.

Se mer om Partnerskap mot mobbing og den nye avtalen

Partnerskap mot mobbing deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser. Se mer om hvordan du søker her


 

 

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder