Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen. – Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Også LO Stat og YS Stat valgte å akseptere statens siste tilbud, som innebærer:

  • En total ramme i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst, der glidningen er beregnet til 0,3 prosent.
  • Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt.
  • Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil.

Riksmeklerens møtebok (pdf)

Ny hovedlønnstabell fra 1. mai 2021 (pdf)

Guro Elisabeth Lind legger ikke skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet.

Vi hadde håpet å komme lenger, og vi mener det er problematisk at ikke staten gjør mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Forskere, politifolk og andre viktige yrkesgrupper i staten burde fått et lønnsløft i år, og vi er særlig bekymret for at oppgjøret ikke treffer utdanningsgruppene godt nok. Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder Unio stat

Helhetsvurdering

Hun understreker at Unio nøye vurderte muligheten for å gå til streik.

– Streik er alltid en mulighet, men må vurderes mot hva det er realistisk å oppnå for medlemmene våre. Det er svært vanskelig å se hva vi kunne vinne på en streik gitt situasjonen vi i dag er i. Etter en helhetsvurdering valgte vi derfor å akseptere statens tilbud, sier Lind.

Ser framover

Hun ser allerede frem mot neste års hovedoppgjør.

– Vår lojalitet er hos medlemmene, og målet vårt er at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg. Fram mot neste lønnsoppgjør må vi vurdere nøye hvilket samarbeid som best tjener våre medlemmer, sier hun.

En del av potten i lønnsoppgjøret går nå til lokale forhandlinger. Lind varsler at Unios tillitsvalgte vil gjøre alt de kan for at disse skal komme medlemmene til gode.

– Unio har et meget sterkt tillitsvalgtapparat. Jeg er veldig trygg på at de vil få maksimalt ut av de lokale midlene, avslutter Lind.

Vil jobbe for lønnsløft

I likhet med forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind, er Utdanningsforbundets nestleder og medlem i utvalget, Terje Skyvulstad, skuffet over forhandlingsresultatet.

– Staten tok ikke denne gangen tilstrekkelig hensyn til Unios prioriteringer, men etter en helhetsvurdering valgte vi likevel å akseptere, sier han.

Han er særlig bekymret for rekruttering til lærerutdanningene.

Dette resultatet er på ingen måte tilstrekkelig for at langtidsutdannede finner det attraktivt å jobbe i staten, og vi vil fortsette å jobbe for et lønnsløft for disse gruppene framover. Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet

Det gis både generelle tillegg og en pott til lokale forhandlinger.

– Jeg er trygg på at våre dyktige tillitsvalgte ved virksomhetene i staten vil gjøre det de kan for at midlene til lokale forhandlinger skal komme våre medlemmer til gode, sier Skyvulstad.

Les riksmeklerens møtebok her

Alt om lønnsoppgjøret

Les mer om tariffområdet Staten

Saken er oppdatert kl 19.37 27. mai. og på nytt med innlegging av møtebok kl.19.00 28.05.